Čínský Shenyang snížil za 3 roky množství nefakturované vody na 10 %

V Shenyangu se podařilo během 3 let snížit procento nefakturované vody ze 30 % na 10 %. Dalším výrazným úspěchem v tomto čínském městě jsou úspory spotřeby energií, které dosáhly 6 % na výrobní jednotku či zavedení systému adresné fakturace a inkasování plateb v roce 2011.  

8 min. čtení

Shenyang je hlavním městem provincie Liaoning a důležitým hospodářským, politickým a průmyslovým centrem severovýchodní Číny. Mnoho staletí má značný ekonomický i vojensko-strategický význam a bohatou historii. Město se rozkládá na obou březích řeky Chun-che, žije v něm přes 5 miliónů lidí, v celé aglomeraci kolem 7,4 miliónů lidí.

Zadání pro soukromého provozovatele
V roce 2008 společnost Shenyang Sembcorp Water Co. Ltd. získala do provozování, na základě partnerství v poměru 80/20 se společností SEDA, 3 úpravny vody a k nim příslušející vodovodní sítě. Společnosti byla udělena exklusivní koncesní práva na 30 let k dodávání pitné vody zákazníkům na tehdejším území a také na územích, která v rámci rozvoje teprve vzniknou. V současné době společnost vodou zásobuje více než 700 průmyslových zákazníků a přes 30 000 domácností (což představuje populaci přibližně 77 000 lidí). Projekt v Shenyangu je prvním projektem v oblasti dodávek pitné vody společnosti Sembcorp v Číně. Celková projektová kapacita společnosti je 160 000 m3/den a celková délka sítí činí 210 km.

Výsledky: Snížení objemu nefakturované vody na 10–12 %
Společnost zpracovala komplexní plán na snižování objemu nefakturované vody, jejíž množství před převzetím společnosti přesahovalo 30 %. Ke ztrátám docházelo především kvůli únikům způsobeným korozí na vodovodních řadech, špatnému uložení potrubí do země nebo kvůli extrémním vlivům počasí. Před převzetím společnosti bylo nelegální připojení na řady těžce identifikovatelné. Společnost musela vynaložit velké úsilí k dohledání vodovodů, klapek a požárních hydrantů. Společnost taktéž posílila týmy pátračů a zavedla standardy provozních postupů. Nepřesnosti některých starých měřidel se pohybovaly od 12 % do 14 %, což způsobovalo, že zákazníci spotřebovali daleko větší množství vody, než jim bylo naměřeno. Podchyceno bylo pouze 20 % až 30 % dodané vody. Tento stav způsobovala především nízká kvalita vnitřních bytových rozvodů. Nyní je ovšem implementován detailní akční plán. V jednom ze sídlišť bylo procento nefakturované vody sníženo ze 70 % na 5 %.

Díky aktivnímu přístupu se během tří let podařilo snížit procento nefakturované vody z více než 30 % na 10 % – 12 %.

Úspory spotřeby energií na výrobní jednotku dosáhly 6 %
Snižování objemu nefakturované vody vedlo též k vyšší energetické efektivnosti. Byla dokončena optimalizace energetické spotřeby celého provozu. Hlavními oblastmi ke zlepšení stavu po převzetí společnosti byly: provoz zásobovacích čerpacích stanic, využívání vodojemů, management zpětného praní a kontrola tlaku v zásobovacích pásmech. Objem vody ve vodojemech je během dne udržován na nízké úrovni tím, že jsou vyřazena některá čerpadla na zdrojových vrtech vody. Zpětné praní filtrů bylo přenastaveno tak, aby probíhalo později během noci. Cyklus zpětného praní filtrů v nádržích byl optimalizován ze 24 hod. na 120 hod. a doba trvání zpětného praní byla zkrácena z 8 min. na 5 min. Sítě vodovodních řadů ze 3 úpraven vod, které před tím nebyly propojeny, byly propojeny v lednu 2011. Tím bylo umožněno optimalizování tlaku v zásobovacích pásmech prostřednictvím hydraulického modelu. Výsledkem je výrazné snížení jednotkové spotřeby energií. Úspory spotřeby energií na výrobní jednotku dosáhly 6 %.

Zavedení systému adresné fakturace a inkasování plateb
Po převzetí společnosti byl v roce 2011 u všech zákazníků zaveden systém adresné fakturace a inkasování plateb. Tím vznikla zabezpečená a spolehlivá platforma pro fakturaci a výběr plateb.


Zdroj: jb

Zdroj: jb

Doporučujeme