Chystané referendum o čistírně v Kokoníně půjde k soudu

Čistírna odpadních vod se má stavět na území místní části Kokonín. Spor mezi městem Jablonec nad Nisou a přípravným výborem referenda v Kokoníně vznikl kvůli spojení dvou rozdílných problémů, které mělo referendum vyřešit.

2 min. čtení

Lidé z Jablonce nad Nisou Kokonín poslali k soudu spor o konání referenda, které mělo rozhodovat o stavbě čistírny odpadních vod a současně o odtržení Kokonína od Jablonce. Každá otázka referenda však vyžaduje k sebrání potřebného počtu podpisů jinou část oprávěněých osob.  Kokonínští se tak kvůli tomu obrátili na Krajský soud v Ústí nad Labem.

Snaha o odtržení obce je reakcí na nesouhlas občanů Kokonína se stavbou čistírny na území této městské části. Severočeská vodárenská společnost, která má čističku vybudovat, však nedovede umístění stavby změnit.

Podle Jabloneckého měsíčníku samotný Kokonín nemá vybudovanou kanalizaci, má pouze kanalizační stoky vyústěné do říčky Mohelky. Jejich délka je 2,8 km a je na ně napojených 38 % obyvatel. Ostatní odpadní vody likvidují Kokonínští individuálně v biologických septicích – z toho 40 % těchto septiků má přepady vyústěné do místní kanalizace nebo přímo do vodoteče. Více než pětina obyvatel pak odpadní vody odvádí do bezodtokových jímek.


Zdroj: Ola

Zdroj: Ola

Doporučujeme