Chile: Za 10 let se roční objem investic do vodohospodářské infrastruktury zvýšil pětinásobně

Podíl lidí žijících ve městech, jejichž odpadní vody jsou před vypuštěním vyčištěny, vzrostl z méně než 17 % v roce 1998 na 87 % v roce 2010. Úspěchem za uplynulé desetiletí je také pětinásobný nárůst ročního objemu investic do vodohospodářské infrastruktury.

7 min. čtení

Chile je přímořský stát ležící v jihozápadní části Jižní Ameriky při pobřeží Tichého oceánu. Na severu sousedí s Peru a Bolívií, takřka celé své východní hranice sdílí s Argentinou. Hlavním městem je Santiago de Chile a úředním jazykem je španělština. Země je mimo jiné unikátní svým geografickým profilem – ačkoliv měří v průměru 144 kilometrů na šířku, celkově dosahuje od nejsevernějšího do nejjižnějšího bodu 4 329 kilometrů. Kromě hlavní části země patří pod chilskou správu i několik ostrovních území v Tichém oceánu, především Velikonoční ostrov.

Zadání pro soukromého provozovatele
V 90. letech prodala chilská vláda většinové podíly ve 4 hlavních vodohospodářských společnostech do soukromých rukou a ponechala si v nich jen menšinový podíl. V roce 2011 pak odprodala většinu svých podílů a nechala si pouze 5 %, aby měla možnost stanovovat si v každé společnosti jednoho ředitele a také disponovat právem veta při jakémkoliv převodu vodohospodářských práv. V následujících letech došlo k privatizaci i několika dalších společností. V roce 1998 chilská vláda vyhlásila veřejnou soutěž na koncesní smlouvy pro téměř všechny zbývající vodohospodářské společnosti, a to na dobu 30 let. Dnes existuje 58 společností, které dodávají pitnou vodu a provozují kanalizační síť v městských aglomeracích. Většina z nich je v soukromých rukou (kromě městské společnosti střední velikosti ve městě Maipú).

Výsledky: Téměř 90% obyvatel napojených na kanalizaci
Procento populace, jejichž odpadní vody byly vyčištěny, vzrostlo do konce roku 2010 na 87 % a na konci roku 2011 se přiblížilo 90 %. Nárůst čištění odpadních vod představuje ročně cca 1 mil. m3 splašků, které jsou čištěny ve 266 čistírnách po celé zemi.


Investováno více než 3,9 miliardy dolarů
V porovnání s předešlými dekádami vzrostl roční objem investic výrazně, díky čemuž mohlo dojít k velkému zlepšení v oblasti čištění odpadních vod, pokrytí vodovodní a kanalizační sítí a modernizaci provozních procesů. Investice rostly ročně v průměru o 340 mil. dolarů. Tato částka je dvakrát větší než v předchozím desetiletí a znamená, že v období let 2000-2010 celkový objem investic překročil 3,9 miliardy dolarů, které pocházely výhradně od soukromých provozovatelů bez přispění dotací. 40 % této částky bylo použito na čistírny odpadních vod a kanalizační výusti, zatímco 50 % bylo použito na modernizaci a údržbu vodovodní a kanalizační infrastruktury.

Rychlé obnovení služeb po zemětřesení
Soukromí vodárenští provozovatelé prokázali svoji profesionalitu při zvládnutí složitého úkolu – při obnovení dodávek pitné vody po devastujícím zemětřesení, které zasáhlo zemi dne 27. února 2010. I přes vysoký stupeň otřesů (8,8) bylo pouhých 72 hodin po neštěstí obnoveno v postižených oblastech (mezi Valparaíso a La Araucanía) 87,5 % dodávek pitné vody. Pět dnů po zemětřesení bylo obnoveno 90 % dodávek a regiony jako Valparaíso, Metropolitana, de O’Higgins a La Araucanía měly zajištěny již 100 % služeb. Výše škod byla odhadnuta na 120 mil. dolarů. Díky pojistným smlouvám uzavřeným soukromými provozovateli v poškozených oblastech nepředstavovaly tyto ztráty pro vládu žádné dodatečné náklady a neměly či nebudou mít dopad na výši vodného a stočného v postižených oblastech.

 

Zdroj: Wikipedia, Fry1989, licence


Zdroj: (jb)

Zdroj: (jb)

Doporučujeme