Chcete najít podzemní vodu? Publikace Miroslava Herzána vám poradí jak na to

Jak najít vodu? Jak ji získat? Čím ji čerpat? Na všechny otázky vám odpoví autor v knize Hledáme zdroje podzemní vody. Dozvíte se také například, jakou roli může mít doposud nevyjasněné technické záření nebo co všechno je třeba k vybudování studny.

3 min. čtení

Obsah knihy souvisí s praktickou činností při hledání, budování a používání zdrojů podzemních vod, převážně pro drobné uživatele. Cílem je poukázat na skutečnost, jakým způsobem lze bez velkých nákladů a v co nejkratším čase zjistit, kde se podzemní voda nachází.

Způsob budování studní je technicky na stále vyšší úrovni. Různými technologiemi lze dosáhnout maximálních průměrů a hloubek. Velkým problémem je, a stále zůstává, jak zjistit, kde se na daném území nachází tzv. zvodnělá dislokace, případně křížení více dislokací nebo jiný podzemní zdroj. Hydrogeologický průzkum je málo efektivní a finančně nákladný. Touto publikací chce autor seznámit potenciální stavitele vodních zdrojů se systémem, tzv. biofyzikálního průzkumu zdrojů podzemních vod a také se způsobem zjištění hloubky zvodnělé dislokace.

„Zemní záření procházející od turbulentně proudící vody v podzemí je vnímáno téměř každým živočichem. U člověka se projevuje vnímání tak, že na zemní záření reaguje vnitřní ucho, odtud se převádí impulsy do mozku a nervové soustavy, dále do rukou, ve kterých držíme v předpjatém stavu a labilní poloze virguli z pružinového drátu.“, uvádí autor v publikaci.


Autor vám také poradí, jaké zvolit čerpadlo pro dopravu vody, jaké jsou škodlivé plyny ve studních, a zasvětí i do zdrojů geopatogenní energie.

Knihu vydalo nakladatelství Fontána v roce 2002. Zakoupit ji můžete například zde.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme