57projektů ze zásobníku bylo schváleno

Evropské dotace pro 57 vodohospodářských projektů, většinou modernizace kanalizací a výstavby čistíren v menších obcích, schválil dnes ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Jde o záměry, které byly dosud zařazeny v takzvaném zásobníku projektů, tedy stavby, na něž se dosud nedostávaly peníze.

3 min. čtení

Rozhodnutím ministra jsou vráceny do procesu řádné administrace jako schválené žádosti, uvádí na svém webu Státní fond životního prostředí.

V polovině března ministerstvo potvrdilo, že do Bruselu nepošle projekty, které by neměly naději na evropské peníze. Byla mezi nimi i plánovaná rekonstrukce ústřední čistírny v Praze za několik miliard. MŽP nedoporučilo ani dalších 26 projektů, mezi kterými byla například oprava čistírny v České Lípě či výstavba kanalizace a vodovodu ve Vizovicích.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa schválil k přidělení dotací z OPŽP 57 projektů z prioritní osy 1 (dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní). Jedná o projekty z XIII. výzvy, které byly dosud zařazeny v tzv. zásobníku projektů. Rozhodnutím ministra jsou vráceny do procesu řádné administrace jako schválené žádosti.

Zásobník projektů OPŽP obsahuje projekty, které nebylo možné uspokojit v rámci určité výzvy pro nedostatek finančních prostředků. Tyto projekty vyhověly všem předepsaným podmínkám v rámci dané výzvy a jsou tak v zásobníku k okamžité dispozici v případě, že se finanční prostředky uvolní. Potom jsou tyto projekty postupně zařazovány do standardního procesu administrace a je jim vydán Registrační list.

V dnes schváleném balíku jsou například Tršice na Olomoucku, Čermná nad Orlicí na Rychnovsku, městys Včelákov na Chrudimsku a "Svazek obcí při formanské cestě" na Znojemsku.

Ke stažení přehled schválených projektů


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme