Českou inspekci životního prostředí od prosince povede Erik Geuss

Ředitelem České inspekce životního prostředí se od 1. prosince 2014 stane ekonom Erik Geuss. Absolvent VŠE v Praze a doktorandského studia na ČVUT ve funkci vystřídá Jana Slance, který na postu ředitele skončil 31. října letošního roku.

5 min. čtení

Vystudovaný ekonom Erik Geuss není ve státní správě ani v oblasti životního prostředí žádným nováčkem. Působil na pozici náměstka a později i poradce na Ministerstvu životního prostředí nebo jako ředitel odboru ekonomické politiky MŽP. Ekologii se věnoval i v Českém ekologickém ústavu, příspěvkové organizaci MŽP, kde byl ředitelem. Zkušenosti z vedoucích funkcí má rovněž z Ministerstva informatiky či Ministerstva průmyslu a obchodu, kde zastával pozici náměstka ministra. Do ČIZP Erik Geuss nyní přichází z Magistrátu hl. m. Prahy, kde působil jako ředitel odboru podnikatelských aktivit.

Erik Geuss ve funkci ředitele ČIŽP střídá Jana Slance, který inspekci vedl od 6. prosince 2011. Erik Geuss zvítězil ve výběrovém řízení, kterého se kromě něj a bývalého ředitele Jana Slance zúčastnilo dalších 22 zájemců.

Ministr Brabec od nastupujícího ředitele očekává, že přinese do ČIŽP nový pohled na fungování a směřování této organizace a vnese do ní nový impuls: „Pevně věřím, že se panu řediteli bude dařit naplňovat hlavní poslání inspekce, tedy nestranný a důsledný dozor nad respektováním zákonů v oblasti životního prostředí. Inspekci mj. přibudou kompetence v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu a čekám od ní také zvýšenou aktivitu např. v oblasti kontroly výkupen druhotných surovin, ale samozřejmě nejen tam. Přeji panu řediteli v jeho náročné misi dostatek energie a tahu na branku při naplňování plánů, s kterými do ČIŽP přichází,“ říká ministr Richard Brabec.

„Vážím si důvěry, kterou jsem od pana ministra dostal, a věřím, že se mi podaří realizovat všechny plány, s kterými do nové funkce vstupuji. Mou prioritou je inspekce transparentní, předvídatelná a spravedlivá. Hlavním cílem této resortní organizace MŽP je dle mého názoru zlepšování stavu životního prostředí, nikoliv primárně udělování sankcí. Proto budu klást důraz i na činnosti preventivní, jako jsou osvěta nebo komunikace s veřejností, a za důležitou považuji i komunikaci se znečišťovateli životního prostředí. To proto, aby se jejich pochybení dařilo lépe, rychleji a efektivněji napravovat a tím přispívat ke zlepšování ochrany i stavu životního prostředí,“
prozrazuje nový ředitel ČIŽP Erik Geuss.


Zdroj: MŽP

Zdroj: MŽP

Doporučujeme