Čerpací stanice a vodojem Praha Bruska opraveny

Oprava a přestavba historické budovy vyšla na zhruba 100 milionů korun. Investorem obou akcí je hlavní město Praha prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti (PVS). V současné době se rovněž opravuje sousední vodojem. Stavba by měla být hotova do konce letošního roku.

6 min. čtení

Čerpací stanice Bruska je nejvýznamnější distribuční uzel pro rozvod vody v Praze 6 a její okolí. Gravitačním zásobením (samospádem) Sedlce a Holešovic je ze stanice čerpaná voda do vodojemů Vyhlídky a Hradní, odkud jsou opět gravitačně zásobovány oblasti Veleslavína, Červeného vrchu, oblast Pražského Hradu a přes vodojem Petřín Malá Strana a další oblasti. Čerpací stanicí proteče denně 27.000 metrů krychlových vody.

Areál čerpací stanice se skládá ze samotné budovy čerpací stanice a vodojemu Bruska 1 vybudovaných v r. 1920 a později v r. 1976 vystavěného vodojemu Bruska 2. Ministerstvo kultury ji v roce 2011 prohlásilo kulturní památkou.

Při rekonstrukci čerpací stanice byla vyměněna nejen samotné technologie, ale opravila i památkově chráněnou budovu
. Kompletně byla opravena hala, ve které jsou čtyři čerpadla a čtyři sadí stroje – čerpadla odtud přečerpávají vodu do dalších vodojemů, odkud pak proudí přímo k Pražanům. "V hale byly zbourány přebytečné sloupy, opravena byla izolace budovy, střecha i fasáda," řekl Okrouhlický s tím, zařízení by mělo vydržet dalších 15 až 20 let.

Předmětem rekonstrukce byla také kompletní výměna technologického zařízení čerpací stanice. Provozní podmínky byly zlepšeny výměnou stávajících trubních vedení včetně armatur a především osazením nové sestavy čerpadel, která lépe odpovídají současným potřebám vody a umožňují rovnoměrnější dopravu vody do vodojemů Vyhlídky a Andělky v průběhu dne, jelikož se přemístěním čerpadel z přízemí budovy do suterénu podstatně zlepšila hluková situace. Úpravy sání čerpadel z vodojemu Bruska 1 a 2 přispěla k většímu využití zásobního prostoru obou vodojemů.

Trafostanice a rozvodna VN byla z demolovaného samostatného objektu přesunuta do budovy čerpací stanice. Byl komplexně vyřešen automatický provoz čerpací stanice s dálkovým ovládáním z centrálního dispečinku Flora. Dále byla provedena rekonstrukce střešního a obvodového pláště budovy, sanováno suterénní zdivo, doplněna vzduchotechnika suterénních prostor a vytápění v rekonstruované části objektu, vybudována nová dešťová kanalizace po obvodu budovy čerpací stanice.

Standardní provozní podmínky byly doplněny o možnost dopravy vody a zásobení v havarijních situacích a při nestandardních podmínkách, které spočívají v možnosti gravitačního převedení vody z vodojemu Vyhlídky do vodojemu Andělky a z vodojemu Vyhlídky do vodojemů Bruska. To umožnilo větší variabilitu v systému dopravy vody pražského vodovodu.

Rekonstrukce probíhala za provozu čerpací stanice, pouze s krátkodobými odstávkami jednotlivých částí technologie.

Investor: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Foto: Sweco


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme