Ceny za bytové služby má vymezit nový zákon

Na ministerstvech se začíná rozhodovat o budoucnosti zákona, který má nově vymezit pravidla pro úhradu služeb spojených s bydlením.

2 min. čtení

V současnosti totiž podle ministerstva pro místní rozvoj neexistuje právní úprava, která by zastřešila úpravu služeb spojených s užíváním bytu, stanovila obecná pravidla rozúčtování a upravila práva a povinnosti stran, postupy a lhůty pro rozúčtování.

Aktuálně zákony řeší platby za služby jen u nájemního bydlení. Nová norma změní podmínky například pro úhradu vodného a stočného, odvozu odpadu nebo užívání výtahů.

„Zamýšlená úprava bude mít dopad na fyzické osoby bydlící v nájemních bytech, včetně bytů družstevních i na vlastníky bytových jednotek, popřípadě nájemce nebytových prostorů v budovách s byty,“ uvádí ministerstvo v návrhu věcného záměru zákona.

Další dotčenou skupinou budou majitelé bytů.

Věcný záměr nového zákona schválila vláda letos v srpnu. Do konce roku 2011 má kabinet dostat na stůl samotný návrh textu zákona.


Zdroj: CTK

Zdroj: CTK

Doporučujeme