Rychnov nad Kněžnou: cenu vody zvýšila obnova infrastruktury

Ceny vodného a stočného pro letošní rok, byly již dojednány. Oproti původnímu návrhu, který měl být 81 korun, byla konečná cena poněkud snížena. Města a obce se smířily s menším růstem nájmu za svá zařízení, výsledkem je tedy částka 39,50 Kč za vodné a 40,40 Kč za stočné jednoho kubíku vody.

4 min. čtení

Celková cena je 79,90 Kč, což je o 10,10 Kč více, než obyvatelé platili doposud.

Do zdražení se promítlo zvýšení nájemného za vodohospodářská zařízení a také změna sazby DPH. "Předložili jsme kalkulaci podle zákona. Zhruba jedna čtvrtina peněz jde zpátky obcím formou nájemného. To plyne na obnovu infrastruktury. Za velkou přednost v našem regionu považuji to, že peníze se dostanou skutečně tam, odkud pocházejí, protože s každým uzavíráme separátní smlouvu," uvedl Otomar Ešner, generální ředitel společnosti Aqua Servis.

K jednáním o nových cenách si města a obce zvolily komisi, která měla hájit společné zájmy. "Jednání byla složitá a proti původnímu návrhu ceny jsme měli vážné námitky. Podařilo se ji snížit i díky menším nárokům na růst nájemného. To přitom vychází z dlouhodobého plánu na obnovu a rozvoj majetku, jímž jsou obce vázány," řekl Jan Skořepa, starosta Rychnova nad Kněžnou a člen cenové komise.

Lepší výsledek by podle dalšího ze starostů dojednán být nemohl, obě strany musely slevit ze svých požadavků."Starostové jsou ve schizofrenní situaci. Na jedné straně zastupují občany, kteří musí sáhnout hlouběji do peněženky. Zároveň jsou ale hospodáři, kteří spravují vodohospodářský majetek a ten musí být obnovován podle desetiletého plánu," vysvětlil Jaroslav Matička, starosta Týniště nad Orlicí.


Ani pozice dodavatele nebyla jednoduchá. "Jednání s každou obcí zvlášť bylo náročnější časově, ale nyní se věnuje mnohem větší pozornost jednotlivým nákladovým položkám," řekl dále Otomar Ešner.

Přirozeným efektem zdražování je pokles spotřeby, která je už teď pod hygienickým minimem 100 litrů. Přílišné šetření vodou přitom je pro odběratele kontraproduktivní, protože velká část ceny je fixní. Zaplatit ji tedy musí i při mnohem nižší spotřebě. "Lidé šetří vodou, která je stojí zhruba 4 haléře za litr, ale přitom si koupí litr balené vody za osm korun," řekl generální ředitel společnosti Aqua Servis.

Foto: Wikipedia, Radek Bartoš, licence GNU


Zdroj: Ola

Zdroj: Ola

Doporučujeme