Cena vody ve světě stále roste

Jak vyplývá z přehledu Global Water Intelligence 2009 (GWI), ceny vodného a stočného ve světě stále rostou. Za uplynulý rok nejvíce zdražovalo Rusko, nezměněnou cenovou hladinu dokázalo udržet pouze Japonsko.

4 min. čtení

Průměrná cena vodného a stočného ve 266 významných městech světa, sledovaných v rámci průzkumu GWI 2009, činí 1,89 USD/m3. Zohledníme-li nárůst ceny dolaru v období od června 2008 do června 2009, vzrostla cena vody ve světě v průměru o 10 %.

Největší nárůst lze pozorovat ve východní Evropě a centrální Asii. Jednou z hlavních příčin byla rychlá devalvace místních měn.

Nejvýraznější nárůst cen byl zaznamenán v Rusku
. Inflace zde ve sledovaném období činila 13 %, ceny vodného a stočného vzrostly dokonce o 36 %. Druhý nejvyšší nárůst byl v Turecku, které se cenou vodného a stočného přiblížilo evropskému průměru. Nárůst cen v roce 2008 zde činil 15,5 %, cena dosahovala výše 1,67 USD/m3, přičemž inflace činila 7 %. V žebříčku zemí s nejvyšším nárůstem cen vody se o třetí místo dělí Mexiko a Austrálie. Ceny v obou těchto zemích vzrostly v průměru o 9,9 %, nicméně výrazně se liší výslednou sazbou za m3 (Mexiko 0,58 USD, Austrálie 3,53 USD).

Ve 27 státech USA, zahrnutých v přehledu GWI 2009, byl vykázán průměrný nárůst o 6,5 %, přičemž inflace ve sledovaném období činila 1,4 %. I tak zůstaly ceny vodného a stočného o více než polovinu nižší, než kupříkladu v severní Evropě. Navzdory těmto příznivým cenám zaplatí americký spotřebitel za vodné a stočné výrazně více než jeho evropský protějšek. Důvodem je přibližně trojnásobně vyšší spotřeba vody.

Zemí s bezkonkurenčně nejvyšší cenou vody na světě zůstává nadále Dánsko. Sazba za m3 zde po nárůstu ve výši 4,1 % za sledované období činí 8,83 USD. Oproti tomu nejnižší ceny najdeme v Libyi, Turkmenistánu a Irsku, kde je voda zcela zdarma.

K nejnižšímu nárůstu cen za uplynulý rok došlo v Portugalsku (0,6 %), Německu (0,8 %) a Jižní Koreji (0,9%). V Japonsku se vodné a stočné nezdražilo vůbec.

V České republice došlo v období od června 2008 do června 2009 k navýšení cen vodného a stočného o 6,4 %.
Současná sazba za m3 zde činí 3,18 USD.

Více údajů naleznete na www.globalwaterintel.com

(mpa)

Doporučujeme