Cena vody v Praze příští rok mírně stoupne

Obyvatelé hlavního města zaplatí v roce 2019 za tisíc litrů vody 89,66 korun včetně 15procentní DPH a cena se tak proti roku 2018 zvýší pouze o inflaci. 

4 min. čtení

„Cena vody v metropoli tak i nadále zůstává na úrovni celorepublikového průměru a oproti letošnímu roku vzroste pouze inflaci,“ vysvětlil tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.

V ceně vodného a stočného jsou započítány veškeré náklady na služby spojené s výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Největší nákladovou položkou je však nájemné, které PVK hradí hlavnímu městu Praze. V roce 2019 bude činit téměř 2,5 miliardy korun a proti roku 2018 se tak zvýší o 3,9%. Tyto finanční prostředky zamíří především na investice do vodohospodářského majetku. Další více než miliarda korun je určena na opravu a údržbu. „Do vodohospodářské infrastruktury tak v příštím roce půjde přes tři a půl miliardy korun,“ zdůraznil Mrázek.

Od roku 2002, kdy společnost Veolia vstoupila do PVK, na nájemném PVK zaplatily téměř 33 miliard korun. Veolia zaplatila za stoprocentní podíl v PVK zhruba sedm miliard korun. Téměř 6,1 miliardy korun směřovalo do státního rozpočtu a stát je použil na dopravu a fond bydlení, přes 800 miliónů korun pak zamířilo do rozpočtu hlavního města Prahy.

Voda z veřejného vodovodu patří k nejnižším položkám ve spotřebním koši obyvatel hlavního města, připadá na ni pouze 1,2 procenta z výdajů domácnosti. Například alkohol a cigarety tvoří 3%. Zároveň se cena vodného a stočného pohybuje hluboko pod úrovní sociálně únosné ceny (56,9%), která podle Státního fondu životního prostředí pro letošek činí 153,66 Kč.

Cena vody v Praze v roce 2019

  • vodné 48,96 Kč/m3 vč. 15% DPH
  • stočné 40,70 Kč/m3 vč. 15% DPH
  • celkem 89,66 Kč/m3 vč. 15% DPH

     

Vývoj ceny vodného a stočného
Rok Vodné a stočné v Kč/mvčetně DPH
2000 32,63
2010 56,51
2011 60,39
2012 66,35
2013 74,35
2014 75,84
2015 77,65
2016 85,18
2017 85,42
2018 87,39
2019 89,66

 

Vývoj nájemného placeného PVK (v Kč)
Rok Nájemné PVK v Kč
2002 1 468 226 000
2003 1 521 901 000
2004 1 658 116 000
2005 1 711 534 000
2006 1 329 399 000
2007 1 488 648 000
2008 1 528 846 000
2009 1 528 843 000
2010 1 552 434 000
2011 1 571 987 000
2012 1 671 002 000
2013 1 975 223 000
2014 1 861 150 000
2015 1 870 298 000
2016 2 202 405 000
2017 2 319 895 000
2018 2 370 000 000
2019 2 465 338 000


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme