VAK Hradec Králové: Cena vody v Hradci Králové se v roce 2016 zvýší o 1,5%

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. stanovila cenu pohyblivé složky vodného a stočného pro rok 2016 ve výši 89,41 Kč/m3 včetně DPH. Kromě toho zaplatí každý vlastník rodinného domu či bytového domu s 4 – 5 bytovými jednotkami, napojeného na vodovod a kanalizaci, ročně 1.116 Kč za tzv. složku pevnou.

5 min. čtení

Pro majitele bytové jednotky se pak výše této částky může pohybovat v rozmezí od 100 do 380 Kč za rok v závislosti na počtu připojených bytových jednotek na jednu přípojku.

Proti letošku se cena zvyšuje o 1,34 Kč/m3, což představuje u průměrného spotřebitele nárůst výdajů o 42 koruny za rok.

Důvodem nárůstu ceny je kromě inflace i vyšší nájemné za pronájem vodovodů a kanalizací a změna v provozních zařízeních a technologických postupech úpravy pitné vody (prodloužení provozu a zvýšená výroba vody na úpravně vody na Orlici v Hradci Králové). Ke zvýšení ceny přispěje i to, že poplatek státu za použití povrchové vody pro výrobu vody pitné je zhruba 2,3krát vyšší než je tomu u vody podzemní.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. investovala od roku 2006 do obnovy svého vodárenského majetku, který slouží 160 tis. obyvatel a průmyslovým klientům v regiónu, to je do rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí, úpraven pitných vod a čistíren odpadních vod v Třebechovicích pod Orebem, Novém Bydžově, Chlumci nad Cidlinou, Hradci Králové a ostatních obcích okresu, přes 2 miliardy korun.

Hlavním zdrojem příjmů společnosti je nájemné z pronájmu vodárenského majetku a dividenda od provozovatele Královéhradecké provozní, a.s., jejíž je společnost 34% vlastníkem. Výše ročního nájmu od roku 2006 významně vzrostla ze 144 mil. korun na 245 mil. korun v roce 2016.
Nájemné je v roce 2016 vyšší o 3,5 mil. korun ve srovnání s letošním rokem.

Do roku 2019 splácí společnost úvěry poskytnuté na vybudování Východočeské vodárenské soustavy, to je vodovodního přivaděče, propojujícího Hradec Králové s Chrudimí a Náchodem a umožňujícího dodávky vody mezi těmito městy, a zásobních řadů, zajišťujících dodávku kvalitní pitné vody do všech obcí okresu Hradec Králové.

Současný dobrý stav vodárenského majetku, sítí a technologií společnosti umožňují konstantní dodávky kvalitní pitné vody spotřebitelům v regiónu Hradce Králové.

Foto: „Hradec Králové – Masarykovo náměstí“ od Prazak – Vlastní dílo. Licencováno pod CC BY 2.5 via Wikimedia Commons.


Zdroj: VAK Hradec
Králové, a.s.

Zdroj: VAK Hradec Králové, a.s.

Doporučujeme