Cena vody na Sokolovsku se zvýší na 79,55 Kč

Zvýšení o 7,3 % od ledna 2012 v 27 městech a obcích na Sokolovsku odhlasovali radní. Kubík vody bude stát 79,55 Kč. K tomu je třeba připočítat ještě pevnou složku ceny, která také zdraží. Za nejmenší vodoměr lidé zaplatí 1460 Kč ročně.

3 min. čtení

Zdražení schválili starostové na valné hromadě společnosti Sokolovská vodárenská. "Zvýšení je ve srovnání s okolními regiony nízké. Jen pro ilustraci: Průměrný člověk v regionu se spotřebou 80 litrů denně zaplatí ročně o 118 korun více," spočítal Jiří Kolářík, výkonný ředitel Sokolovské vodárenské.

Do zdražení se promítá zvýšení daně z přidané hodnoty o 4 %. Zbývající tři procenta tvoří vyšší nákupní cena surové vody od Povodí Ohře, nižší spotřeba vody a také vyšší náklady provozní firmy Vodohospodářská spol. Sokolov.


Cena vody na Sokolovsku vždycky patřila k těm vyšším a to mimo jiné proto, že Sokolovsku je dodávána voda z nádrže Horka, ale tu je třeba nejdříve čerpadly přivést na kopec. "Náklady na čerpání výrazně ovlivňují konečnou cenu," uvedl Kolářík.

Podle jednatele firmy Sokolovská vodárenská a starosty Březové Miroslava Boudy platí odběratelé více také kvůli dlouhodobým masivním opravám potrubí a čističek. Příští rok dojde třeba na rekonstrukci čistíren ve Vintířově a v Kynšperku. Tyto větší akce vyjdou přibližně na 40 milionů korun.

Proti zdražení se na valné hromadě postavila jen obec Bukovany. "Obyvatelé léta trpěli kvůli poruchám dodávek. Letos se dělala oprava načtyřikrát a vždy jsme byli minimálně jeden den bez vody. Ta pak chvíli tekla nekvalitní, zakalená. Lidé byli nespokojeni," vysvětlil starosta Bukovan Miroslav Stropek.

Foto: Wikipedia, Xtell02, licence


Zdroj: Ola

Zdroj: Ola

Doporučujeme