Cena vody na severu Čech se mění o necelou korunu, změna DPH by ji mohla i zlevnit

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) stanovuje cenu vodného a stočného pro rok 2019 ve výši 86,57 Kč za metr krychlový vody bez 15% DPH. Obyvatelé severních Čech tak zaplatí za tyto dvě služby v příštím roce jen o 0,9 % více než letos.

6 min. čtení

Dodání 1 000 litrů kvalitní pitné vody spotřebiteli až do kohoutku a následné odvedení odpadní vody k její likvidaci bude oproti letošnímu roku stát jen o 88 haléřů více. Nárůst ceny vody tak zůstává hluboko pod mírou inflace, která se pohybuje kolem 2,3 %.

Základním parametrem pro stanovení ceny vody je její spotřeba: čím více kubíků potrubím proteče, tím levnější může cena jednoho kubíku být, jelikož náklady na provoz a údržbu potrubí zůstávají pořád stejné, ať voda potrubím teče, či nikoliv. Kromě toho cena vody zohledňuje i řadu dalších parametrů, kalkulací a predikcí, mezi které patří nutnost obnovy vodohospodářského majetku, výše inflace apod.

Pro SVS je i nadále prioritou obnova majetku. Veškeré prostředky na její zajištění získává SVS výhradně výběrem vodného a stočného a jen tak lze zajistit, aby zásobování vodou nebylo ohroženo a vše fungovalo. Tento zodpovědný přístup se transparentně odráží v ceně vody, která pravdivě zobrazuje reálné náklady dané podmínkami v regionu. A to na rozdíl od jiných společností, kde je obnova infrastruktury podfinancována nebo třeba skrytě dotována z veřejných prostředků.

Rozsáhlá vodárenská soustava napojená na bohaté vodní zdroje přináší obyvatelům severních Čech řadu výhod. Sucho, které letos na celém území ČR panovalo, se severočeského regionu v oblasti zásobování pitnou vodou nijak nedotklo. Velkou výhodou SVS je totiž velice propracovaný distribuční systém s dostatečnými zásobami a zdroji pitné vody, díky kterému si dokáže poradit i s extrémním suchem.

Cena vody se zvyšuje minimálně i přes to, že SVS v roce 2019 počítá s vyššími investicemi do obnovy a oprav vodárenské infrastruktury. Investiční plán bude zveřejněn na začátku roku. Také náklady na odměňování pracovníků v provozní oblasti rostou vlivem náročnosti zajištění celého procesu distribuce vody a jejího odkanalizování.

„Přestože jsou investice do obnovy a oprav i nadále masivní, SVS cenu vody nenavyšuje ani o míru inflace. S trochou nadsázky tak můžeme hovořit o tom, že cena vody vlastně reálně klesá. Ostatně o snížení ceny vody lze stále ještě hovořit i pro rok 2019. Pokud stát sníží u vody sazbu DPH, jak avizoval, a legislativně se to stihne do konce roku, SVS toto snížení do ceny vody plně promítne,“ říká generální ředitel SVS Bronislav Špičák. V tom případě by obyvatelé severních Čech zaplatili o 4,32 Kč za m3 méně.

 
Cena vody pro rok 2019 Cena bez DPH (Kč/m3) Cena vč. 15% DPH (Kč/m3)
Voda pitná (vodné) 44,23 50,86
Voda odkanalizovaná (stočné) 42,34 48,69
Celková cena vody 86,57 99,55

Průměrná spotřeba vody na obyvatele severočeského regionu činí 89 litrů za den. Dodávka pitné vody tak v roce 2019 přijde jednoho obyvatele na 4,53 Kč za den. Za její odkanalizování zaplatí denně 4,33 Kč.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme