Cena vody pro rok 2019 na Olomoucku a Prostějovsku

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. bude od 1.ledna 2019 ve všech provozovaných oblastech na Olomoucku uplatňovat cenu za vodné a stočné bez DPH 73,92 Kč/m3 a ve všech provozovaných oblastech na Prostějovsku cenu za vodné a stočné bez DPH 77,99 Kč/m3.

1 min. čtení

Na Olomoucku bude vodné ve výši 34,45 Kč/m3 (bez DPH) a stočné ve výši 39,47 Kč/m3 (bez DPH).

Na Prostějovsku bude vodné ve výši 39,58 Kč/m3 (bez DPH) a stočné ve výši 38,41 Kč/m3 (bez DPH). 

Vliv na konečnou cenu vodného a stočného má rovněž sazba daně z přidané hodnoty, která pro rok 2019 činí 15 %. 

Cena vody platná od 1. 1. 2019: (údaje v Kč/m3)

Olomoucko 2018
bez DPH
2019
bez DPH
2019
včetně DPH 15 %
vodné 33,39 34,45 39,62
stočné 39,02 39,47 45,39
vodné + stočné 72,41 73,92 85,01

 

Prostějovsko 2018
bez DPH
2019
bez DPH
2019
včetně DPH 15 %
vodné 38,90 39,58 45,52
stočné 36,09 38,41 44,17
vodné + stočné 74,99 77,99 89,69


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme