Cena vodného a stočného na Jičínsku vzroste, důvodem jsou nutné investice

Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a. s. rozhodlo o zvýšení ceny vodného a stočného pro rok 2020. To vzroste o 6 % proti letošní ceně. Odběratelé tedy budou platit za pitnou a odpadní vodu částku 86,17 Kč za m3, což je o 4,82 Kč za m3 více. Důvodem navýšení je nutnost neustálých investic do infrastruktury. 

7 min. čtení

Především kvůli dlouholetému suchu se musí v určitých lokalitách propojovat vodovody, aby byla zabezpečena dodávka vody, když zdroje nestačí. Cílem společnosti je dlouhodobě držet vyrovnané hospodaření. Od května se ale cena sníží, kvůli státem plánované změně DPH.

Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a. s. se dne 10. 12. 2019 sešlo nad projednáním ceny vodného a stočného pro příští rok. Po seznámení se s předběžnými výsledky hospodaření společnosti a plánem investic na příští roky rozhodlo, že letos opět přistoupí k navýšení ceny. Za vodné tedy obyvatelé od nového roku zaplatí 42,29 Kč a za stočné 43,88 Kč. Změna to bude ale pouze dočasná, protože od května stát plánuje snížit DPH. „V letošním roce došlo k mírnému snížení spotřeby vody asi o 0,5 % procenta oproti plánu. Řešili jsme také několik velkých investic a projektů, které mají za cíl udržet dodávku vody i v místech, kde bývají problémy s jejím dostatkem. Zdroje jsou bohužel někde slabé a vzhledem k dlouhotrvajícím problémům se suchem jsme museli vodu často dovážet. Vyřešena je už situace v Úbislavicích a Stavu, kde jsme obce propojili s vodovodem Nová Paka, pracuje se také ve Vysokém Veselí, kde se napojíme na nedalekou Východočeskou vodárenskou soustavu. Připravují se ale i další akce, které budou řešit jiné lokality. Tyto investice jsou a budou poměrně finančně náročné, proto abychom udrželi kladné hospodaření, museli jsme přistoupit k navýšení ceny. I tak je ale v rámci republiky jednou z nejnižších,“ vysvětluje předseda představenstva VOS a. s. a starosta města Jičína JUDr. Jan Malý.

Celorepublikově rostou i další náklady, jako např. materiály pro rekonstrukce a opravy, osobní náklady či energie. Zvýší se tak i provozní výdaje společnosti. „V příštím roce očekáváme nárůst u regulované složky energií. U nákladů na opravy to jsou zase vyšší jednotkové ceny materiálů a služeb. Musíme také reflektovat vývoj na trhu práce, proto dojde i k mírnému navýšení mezd. Celkově bychom chtěli i v příštím roce hospodařit se ziskem,“ komentuje plán hospodaření pro rok 2020 ředitel společnosti Ing. Richard Smutný.

Do oprav vodárenské infrastruktury chce VOS a. s. vložit 55 milionů. Plánuje také pokračování investičního programu ve výši cca 100 mil. Kč. Jde o propojení vodovodů na Kopidlensku a Hořicku, na které už má slíbenou dotaci. Státní fond životního prostředí podpoří Hořicko zhruba 26 miliony a 41 milionů dá do infrastruktury na Kopidlensku. Zde by se mělo začít již na jaře 2020. Pokračovat také bude projekt rekonstrukce úpravny vody v Lázních Bělohrad, nyní opravami čerpací stanice v Mlázovicích. Do zkušebního provozu se již dostává po komplexní rekonstrukci úpravna v Libonicích.

Ke zvýšení ceny vodného a stočného ale dojde pouze dočasně, a to do května. Protože má na cenotvorbu velký vliv i stát, který tuto cenu řadí mezi tzv. věcně usměrňované ceny, rozhodl o snížení DPH. To by se mělo snížit z 15 na 10 %. „Počítáme tedy ještě s úpravou cen pro běžné spotřebitele. Finálně bychom se mohli dostat ke zvýšení ceny jen okolo 1 Kč oproti loňsku,“ dodává ředitel společnosti Ing. Richard Smutný. 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme