Vodohospodářský veletrh WATENVI letos v květnu opět v Brně

V termínu od 25. – 27. května 2010 se v Brně opět uskuteční tradiční Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI.

5 min. čtení

Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI patří k největším veletrhům ve střední a východní Evropě zaměřeným na vodní hospodářství, nakládání s odpady a ochranu všech složek životního prostředí. Pravidelně se jej účastní většina lídrů trhu z tuzemska i zahraničí.

WATENVI zahrnuje dva veletržní projekty
Prvním je v pořadí už 16. ročník mezinárodní výstavy VODOVODY-KANALIZACE, jehož pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR). Mezinárodní výstava je věnována výstavbě vodovodních a kanalizačních sítí, čerpací technice, čističkám odpadních vod, bezvýkopovým technologiím a dalším souvisejícím oborům.

Druhým projektem je 16. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO je zaměřen na technologie, výrobky a služby, které přispívají k ochraně a obnově čistého životního prostředí. Zahrnuje i obory jako jsou čištění vzduchu a spalin, odstraňování ekologických zátěží, omezování hluku a především nakládání s odpady a jejich druhotné využití.

Významnou součástí veletrhu jsou rovněž praktické ukázky protipovodňových opatření. Záplavy napáchají každý rok velké škody na majetku. U pavilonu Z brněnského výstaviště bylo proto otevřeno školící a poradenské středisko věnované možnostem ochrany proti povodním. V průběhu veletrhu pak probíhají divácky atraktivní a v Evropě ojedinělé praktické ukázky protipovodňových opatření, při kterých se demonstruje efektivita takových opatření. Ukázky i poradenské středisko hojně navštěvují zástupci měst a obcí, které s velkou vodou bojují, i jednotlivci, kteří mají nemovitosti v blízkosti vodních toků.

Do ochrany životního prostředí se v posledních letech investují stále větší finanční prostředky, důležitost takových investic si uvědomuje nejen Evropská unie, ale i jednotlivé společnosti. Z růstu celého oboru pochopitelně těží i veletrh. V Brně se prezentovalo v minulém roce více než 300 firem z dvanácti zemí, a navštívilo jej více než 9200 návštěvníků.

K účasti na veletrhu WATENVI 2010 se již přihlásila řada tradičních vystavovatelů, například FONTANA R, HAWLE ARMATURY, Jihomoravská armaturka spol. s r.o., KSB – PUMPY + ARMATURY, LK Pumpservice, ONDEO Services CZ, Pipelife, VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, VOD-KA Litoměřice, WILO Praha a další.
 

Více informací o veletrhu WATENVI na oficiálních stránkách BVV

Zdroj: BVV


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme