Budějovicím i Písku pomáhá vodárenský svaz

Celou kapacitu úpravny vody v Hrdějovicích, patřící městu České Budějovice, která je nyní kvůli pravidelné údržbě mimo provoz od 14. ledna až do druhé půlky února, nahradila plně úpravna vody Plav.

5 min. čtení

„Jedná se zhruba o 2200 m3 pitné vody denně, kterou do města posíláme standardně naši vodárenskou soustavou,“ vysvětluje František Rytíř, provozní náměstek Jihočeského vodárenského svazu (JVS).

Vodárenskou soustavu i plavskou úpravnu vlastní a provozují města a obce Jihočeského kraje právě prostřednictvím JVS. Na ni je napojeno 153 obcí a měst, z nichž 120 nemá jiný zdroj pitné vody než ten ze soustavy.

„České Budějovice, přestože mají vlastní vodárenský zdroj s úpravnou, jsou našim největším zákazníkem. Kapacita hrdějovického zdroje pokryje zhruba jen čtvrtinu spotřeby města,“ dodal František Rytíř.

Vodárenský svaz garantuje dodávky vody i těm obcím, které využívají převážně vlastní zdroje. „V případě jejich výpadku jsme smluvně vázáni je plně nahradit. I proto soustavu stále modernizujeme, protože sucho a jiné klimatické jevy dopadají i na náš region ať si to už někdo připouští nebo ne,“ říká Antonín Princ, ředitel JVS. Pro všechny obce platí jednotná cena a stejné jsou také parametry smlouvy.

Dalším městem, kde nyní JVS nahrazuje místní zdroj, je Písek. Od začátku listopadu 2018 až dosud zde svaz zajišťuje veškerou dodávku pitné vody. Jde zhruba o 5000 m3 denně s okamžitým průtokem až 80 l/s. Důvodem je stavba nové městské úpravny vody. Už loni na přelomu srpna a září, kdy díky suchu klesl průtok v řece Otavě pod přípustné množství, umožňující odběr vody do úpravny, posílal JVS do města týden každou vteřinou 30 litrů vody navíc, aby nebylo narušeno zásobování.

„V takových případech fungujeme jako pojistka. S obcemi máme uzavřené smlouvy o dodávkách pitné vody, garantující pokrytí celé aktuální i budoucí spotřeby, zajišťující jejich rozvoj. To je i případ Českých Budějovic či Písku. Každá pojistka ale něco stojí, a proto probíhá diskuse o dalších parametrech smluvních závazků především s těmi obcemi a městy, které tuto pojistku při výpadku vlastního zdroje pitné vody potřebují,“ dodal Antonín Princ.

Jihočeský vodárenský svaz loni vyrobil a obcím prodal 16,3 milionů m3 pitné vody. Podobnou produkci předpokládá i letos. 

Foto: Wikipedia, Jednorožec, licence


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme