Byla vypsána nová výzva Operačního programu Životní prostředí

Obce, které v minulosti neuspěly s dotační žádostí v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) či noví žadatelé mohou znovu požádat o přidělení evropské dotace. SFŽP totiž vypsalo novou, s největší pravděpodobností poslední výzvu pro prioritní osu 1, Oblast podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody. Vodarenstvi.cz Vám přináší znění této výzvy. 

2 min. čtení

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1 jsou přijímány od 20. února do 20. dubna 2012.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty v rámci prioritní osy 1, oblasti podpory 1.2 je vyhlášena ve výši 1,6 mld. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR, případně její novelizaci. Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Výzvu naleznete na www stránkách OPŽP


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme