Bude se na jihu Čech investovat?

Investiční program Jihočeského vodárenského svazu je podmíněn získáním dotací ze Státního fondu životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství ČR.

7 min. čtení

„Výstavba dálkového vodovodu nebo přivaděče je investičně tak náročná, že z ceny vody se prostě nezaplatí ani za dobu její plánované životnosti. Proto by se na takové investici musely podílet bud cílové obce nebo částečně i veřejné rozpočty. Dozorčí rada svazu proto rozhodla, že stavbu lze spustit pouze v případě spolufinancování z dotačního titulu,“ vysvětluje ředitel svazu Antonín Princ.

Pro ilustraci: všechny tři etapy zásobení severního Písecka by měly stát na 160 milionů korun a zásobovat asi 4500 obyvatel, kteří se už léta potýkají s nedostatečnou kapacitou a kvalitou pitné vody.

Celkem letos JVS hodlá proinvestovat 119,4 milionů korun. Rozhodující část 110,5 milionů půjde do vodárenské soustavy. Na opravy je vyčleněno 7,2 milionů a na příspěvky obcím 1,7 milionů korun.

Významným rysem letošního investičního plánu je také větší počet menších zakázek, které mají zlepšit stav a kvalitu provozované vodohospodářské infrastruktury, tedy vodojemů, čerpacích stanic nebo vodárenských šachet a řadů.

„Organizačně to bude určitě náročnější než v minulých letech. Už také proto, že každá zakázka se u nás soutěží, i když to po nás jako sektorovém zadavateli zákon nevyžaduje. Takto jsme si ale už před léty nastavili pravidla, by zadávané zakázky byly naprosto transparentní,“ uvádí Antonín Princ.

Z těchto akcí jde například o rekonstrukce vodojemů v Neznašově a Strunkovicích nebo čerpacích stanic ve Zlivi a Bukovci. Patří sem i dokončená výměna sofware řídícího dispečinku Úpravny vody Plav.

Mezi investice, jejichž realizace závisí na získání finanční podpory například ze Státního fondu životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství ČR, je zařazeno mimo jiné doplnění technologie o III. stupeň na ÚV Plav, stavba I. etapy nového, osmikilometrového vodárenského řadu ze Sedlice do Čimelic na Písecku, nebo kanalizační shybka pod Jordánem v Táboře. V případě získání podpory by se některé stavby začaly už letos, jiné až v letech 2013 nebo 2014. „Třeba stavba vodárenského řadu do Čimelic je kompletně připravená. Má územní i stavební rozhodnutí, s dodavatelem je uzavřena smlouva o dílo. Nyní se čeká na nový dotační program ministerstva zemědělství. Snad v něm uspějeme,“ říká Antonín Princ.

Poměrně daleko je i příprava napojení Radomyšle a Oseka na jihočeskou vodárenskou soustavu. Stavba by měla na jaře získat stavební povolení. Pak bude opět záležet na získání státní podpory. „Kvalita místní vody je špatná a to brání rozvoji obcí. Napojením na naši soustavu s vodou z Římova by všechny tyhle starosti padly. Právě takové akce by měl stát podporovat,“ poznamenává Antonín Princ.

Naproti tomu se prozatím mimo vodohospodářské priority dostala II. etapa zásobení Třeboňska z Vodárenské soustavy jižní Čechy, kde svaz připravil projektovou dokumentaci a podklady pro stavební řízení. Další práce na projektu jsou podmíněné zájmem cílových obcí.
V roce 2011 plánoval Jihočeský vodárenský svaz proinvestovat 106,6 milionů korun. Po změnách jako bylo přeřazení akcí do podmíněných staveb, opoždění dodávek nebo zrušení soutěže, se ale loni ve skutečnosti proinvestovalo pouze asi 60 milionů Kč, přičemž celá řada rozestavěných akcí logicky přechází k dokončení v letošním roce.

Foto:Wikipedie, Pavel Rychtecký, licence GNU


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme