Bublava se napojila na zdroj pitné vody sousedního Klingenthalu

Nový přivaděč vody z německého města Klingenthal za 1,5 milionu korun začal dnes sloužit na Bublavě. Obyvatelé horské obce, kteří zatím získávali vodu jen z vrtů, tak dostanou šanci se napojit na skupinový vodovod. Tím, že voda z Německa teče přes hranice do české obce, je projekt ojedinělý, řekl ČTK ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary a.s. Antonín Jágl.

4 min. čtení

"Dlouho jsme hledali zdroj pro Bublavu na české straně, ale byly tam dlouhé vzdálenosti. Zdrojů je na naší straně dost, ale vzdálené. Proto se asi před pěti let jako jedna z variant vyskytla myšlenka čerpat vodu z Německa, kde je vody nadbytek. Nakonec se tato myšlenka ukázala jako nejlepší," uvedl Jágl.

Bublava původně chtěla pro zásobování obce pitnou vodou vystavět novou úpravnu pitné vody s čerpáním surové vody 1,5kilometrovým výtlakem ze Stříbrného potoka. Tento projekt však byl finančně velmi náročný a po zastavení výstavby akvaparku se již nerealizoval. Zhruba 400 obyvatel využívá vlastní studny či vrty, které však v posledních letech ztrácejí vydatnost.

"Podle mě zájem bude. Zrovna nyní je období sucha. Celé léto jsme se prali s nedostatkem vody. Ale myslím, že i lidé by si měli zhodnotit své nemovitosti přípojkami a nespoléhat pořád na vodu z vrtů," řekl dnes starosta Bublavy Igor Jirsík.

V listopadu se dokončil 760 metrů dlouhý přívodní řad z vodovodní sítě Klingenthalu ukončený v předávací vodoměrné šachtě. Zatím jsou na něj napojeny jen nemovitosti, které leží na trase přivaděče. Jak rychle se bude vodovod stavět dál do obce bude podle Jágla záležet na možnosti získat dotace i zájmu odběratelů. V příštím roce nebo v přespříštím by se pak mohlo začít se stavbou vodojemu, který bude nezbytný.

Pro obyvatele Bublavy nebude voda z Německa dražší. Budou platit stejnou regionální cenu jako odběratelé odjinud, kteří jsou napojeni na zdroje vody v Česku.

I podle starosty Klingenthalu Thomase Henniga je dohoda výhodná, protože se využijí zdroje vody, které na německé straně jsou. Navíc se tím podle něj opět rozšíří spolupráce Klingenthalu a měst a obcí přes hranici.

 

Foto: Wikipedia, Hochgeladen von Straktur, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme