Brňané si příští rok připlatí za vodné a stočné

Oproti letošku se cena za metr krychlový zvýší o více než dvě Kč bez DPH. Důvodem zdražení je podle primátora Romana Onderky (ČSSD) inflace. Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody odběrateli včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované vody odpadní bude příští rok v Brně stát 0,07 Kč.

3 min. čtení

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., v souladu s rozhodnutím Rady města Brna upravují pro rok 2013 ve statutárním městě Brně ceny tarifu vodného a stočného. Vodné bude ve výši 27,30 Kč/m3 a stočné 31,49 Kč/m3 bez DPH, celkem 58,79 Kč/m3 bez DPH.

K cenám bude připočtena sazba DPH platná pro rok 2013. Oproti tarifům platným v roce 2012 dochází k navýšení o 4,2 %. Ve srovnání s ostatními městy jsou ceny tarifů v Brně na nižší úrovni.

„Úprava cen za vodné a stočné je velice šetrná a její nepatrné zvýšení v podstatě kopíruje inflaci a reaguje na vývoj energií. I přesto má Brno jeden z nejnižších tarifů a do budoucna bychom chtěli tento trend udržet,“ řekl primátor města Brna Roman Onderka.

Důvody úpravy tarifů
Do tarifů je zahrnut vývoj spotřeby a cen základních vstupů, zejména spotřeby materiálů, energií a tvorba zdrojů na obnovu, opravy a údržbu vodohospodářské infrastruktury. Nárůst tarifů a výše tvorby zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury jsou v souladu s Podmínkami přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007–2013.

Průměrná spotřeba vody
Při průměrné spotřebě 112 l/osobu/den činí měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele cca 228 Kč. Oproti cenové úrovni roku 2012 se jedná o navýšení cca 9 Kč/měsíc.

Foto: Wikipeda, Millenium187, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme