Brazilská Limeira: Za méně než 10 let připojeno 100 % obyvatel na kanalizační síť

Procento lidí v Limeiře připojené na kanalizační síť se za méně než 10 let zvýšilo ze 78 na 100 %, přestože populační růst byl 31 %. Čištění odpadních vod v tomto městě dříve téměř neexistovalo. Dnes je ovšem veškerá odpadní voda vyprodukovaná ve městě vyčištěna.

8 min. čtení

Limeira se nachází ve státě Sao Paulo, 150 km od města Sao Paulo a 1011 km od hlavní města Brazílie – Brasílie. V minulosti byla Limeira známá jako Tatuibi, Rancho de Limeira a Nossa Senhora das Dores de Tatuibi a povýšena na stav města v roce 1863. Produkuje se zde cukrová třtina, rýže, bavlna, káva, pomeranče a vyrábí například automobilové součástky, stroje, papír či celulóza. Město se může pochlubit významným fotbalovým klubem a stadionem. Mezi lety 1960 a 2010 zaznamenalo město Limeira výrazný populační nárůst. Během této doby vzrostl počet jeho obyvatel z 61 000 na 280 000. Tento rozvoj města co do počtu obyvatel i co do rozlohy zapříčinil řadu závažných problémů v oblasti zabezpečení vodovodního a kanalizačního systému.

Zadání pro soukromého provozovatele
Společnost Foz de Limeira zajišťuje provoz městského vodovodního a kanalizačního systému a s tím spojených služeb na základě koncesní smlouvy. Tato společnost byla vybrána v mezinárodní veřejné soutěži, ve které bylo podáno 18 nabídek. Provozování bylo zahájeno v roce 1995, přičemž délka kontraktu je 30 let. Limeira je prvním brazilským městem, kde byl aplikován koncesní model pro poskytování služeb souvisejících s veřejným vodovodním a kanalizačním systémem.

Výsledky: Napojení 100 % obyvatel za méně než 10 let

Na začátku koncesní smlouvy bylo na kanalizační síť připojeno 164 000 občanů, což představovalo 78 % celkového počtu obyvatel města. Díky investicím, které byly realizovány od roku 1995, jsou od roku 2004 na kanalizační systém napojeni už všichni obyvatelé; tímto společnost dosáhla jednoho ze svých cílů – odvádění 100 % odpadních vod – za méně než 10 let.

Zvýšení množství vyčištěných odpadních vod na 100 %
Na začátku provozování byly čištěny odpadní vody pouze od 2 % obyvatel, přičemž odpadní vody produkované průmyslem nebyly čištěny vůbec. To znamenalo, že veškeré průmyslové podniky vypouštěly do řeky své odpadní vody kontaminované těžkými kovy, tuky či čistícími prostředky. Jelikož byl čištěn jen zlomek odpadních vod produkovaných samotnými obyvateli, způsobovala odpadní voda vypouštěná přímo do řeky Piracicaba její velké znečištění. Za něj ze 40 % v té době odpovídalo město Limeira. Díky investicím, které nový provozovatel postupně realizoval, rostlo procento vyčištěných odpadních vod každým rokem. V roce 2011 bylo dosaženo 100 % vyčištěných odpadních vod.

Naplnění zákaznických očekávání
Společnost prokázala vysokou výkonnost v řadě oblastí: plošné pokrytí dodávkami pitné vody, plošné odvádění odpadních vod, čištění veškerých vyprodukovaných odpadních vod, zlepšení kvality pitné vody, která před rokem 1995 byla zakalená a nevhodně zabarvená, snížení ztrát vody na vodovodních řadech, které v procentuelním vyčíslení klesly ze 40 % na 15 %, zlepšení dodávek pitné vody – nepřetržitě po 24 hodin denně pro všechny napojené domácnosti. Všechny tyto pokroky měly pozitivní dopad na úroveň spokojenosti zákazníků a veřejných institucí. 
To dokládá i průzkum spokojenosti, který provedla společnost mezi svými zákazníky. Podle výsledků průzkumu z roku 2011 považovalo úroveň služeb za uspokojivou 91,5 % dotázaných a pouze 0,4 % nebylo s poskytovanými službami spokojeno.
Další výrazné úspěchy

Díky interním dotacím mohla společnost a město uskutečnit program se sociálním tarifem. Tyto dotace financuje a poskytuje provozovatel 5 000 rodinám, které byly vybrány městem na základě jejich nízkých rodinných příjmů. Společnost Foz de Limeira získala v roce 1998 certifikát ISO 9002 pro management jakosti, certifikát ISO 9001:2000 v roce 2002 a certifikát ISO IEC 17025 pro laboratorní služby v roce 2008.
Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme