Boskovice chtějí zamezit opakování laguny ze září, stálo by to desítky milionů

Vedení Boskovic na Blanensku a tamní Vodárenská akciová společnost se zabývají možnostmi městské kanalizace, aby se neopakovalo zaplavení Komenského ulice a Dr. Svěráka z poloviny září. Řešením by byla investice za desítky milionů. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí města Martina Vašková. Po prudkých deštích se tehdy v dotyčných ulicích vytvořila laguna, která zablokovala dopravu a zaplavila okolní sklepy. Déšť byl o polovinu intenzivnější, než předpokládají normy pro kanalizace.

5 min. čtení

„Celou situaci intenzivně řešíme, protože víme, že se jedná o dlouhodobý problém, který komplikuje život mnoha lidem. Možností ale mnoho nemáme,“ uvedla starostka Jana Syrovátková (Změna 22). Místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice) řekl, že vše je otázka financí. „Jedinou možností, kterou teď město má, je realizace projektu z roku 2016. Pokud ale tenkrát stál 28 milionů korun, dnes to bude o desítku milionů více. Protože se nám zatím nejeví žádná možnost dotace, ani finanční pomoc z jiných zdrojů, musíme pečlivě zvážit, do čeho jako město budeme peníze investovat. Každopádně projekt budeme aktualizovat i se stavební povolením, abychom znali konkrétní částku,“ doplnil místostarosta.

Ředitel VAS Boskovice Petr Fiala doporučil zvýšení kapacity Boskovického potoka podle projektu z roku 2016. „Toto řešení vychází i z generelu kanalizace Boskovic, které si město před lety nechalo zpracovat. Investorem by bylo město Boskovice, protože se jedná o novou investici na vodohospodářském majetku, kde je město vlastníkem i provozovatelem,“ doplnil ředitel.

Dvouhodinový déšť se Boskovicemi prohnal 13. září, kanalizace tehdy nebyla schopna pojmout množství vody. „Srážkoměr Vodárenské akciové společnosti, který máme umístěn na budově v ulici 17. listopadu, toho dne ukazoval celodenní úhrn srážek 87 milimetrů, přitom celoroční úhrn srážek v České republice dosahuje čísla 680 milimetrů. Mohu říct, že tento déšť by nezvládla žádná kanalizace, která je dimenzovaná podle norem platných v době výstavby,“ uvedl výrobně-technický náměstek boskovické divize společnosti Pavel Mikulášek.

Podle něj byla ten den naměřena krátkodobá intenzita patnáctiminutového deště 258 litrů za sekundu na jeden hektar. „Přitom intenzita pro dimenzování kanalizací se předpokládá v objemu 168 litrů za sekundu na jeden hektar. Pršelo tedy o 50 procent intenzivněji, než se pro návrh kanalizací předpokládá,“ doplnil Mikulášek.

Situaci podle firmy dále komplikovala skutečnost, že je nedostatečně dimenzována dešťová kanalizace v dolní části Boskovického potoka. Další komplikací bylo také to, že do Boskovic natéká značné množství vody z odlesněných kopců z okolí, které nesou množství splavenin a ucpávají dešťové silniční vpusti. Ty ale neprovozuje VAS Boskovice. Tím se pak znemožní odtok z povrchu. „Součet všech těchto vlivů v jednom okamžiku způsobil, že došlo k zaplavení ulic v Boskovicích,“ přiblížil Fiala. Pod městem jsou podle něj dva druhy kanalizace – splašková, kterou provozuje VAS a která odvádí odpadní vody do čistírny odpadních vod, a dále pak dešťová, která patří městu. Součástí dešťové kanalizace je právě část Boskovického potoka s nedostatečnou dimenzí.

Autor: ČTK

Foto: Wikipedia

Doporučujeme