Blíží se vodárenský veletrh Watenvi

Zapište si do kalendáře - Mezinárodním vodohospodářském a ekologickém veletrhu Watenvi, který se uskuteční na brněnském výstavišti od 25. do 27. května 2010.

3 min. čtení

V květnovém termínu na brněnském výstavišti v rámci Watenvi uskuteční:

  • Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY- KANALIZACE, jejímž pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR)
  • Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO
  • Mezinárodní veletrhem komunálních technologií a služeb URBIS TECHNOLOGIE

Důležitou součástí tohoto vysoce odborného veletrhu je tradičně doprovodný program, jenž se bude zabývat zejména legislativními procesy v oboru vodního hospodářství a financováním rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací.

Ke stěžejním tématům Watenvi bude opět patřit řešení aktuálních otázek řádného čištění a odvádění odpadních vod v aglomeracích nad 2 000 obyvatel. V ČR jde celkem o 635 aglomerací, které by měly mít čističky podle standardů Evropské unie, tedy splňovat v tomto odvětví normy společenství v termínu 31. 12. 2010. Většina aglomerací se s tímto závazkem již vyrovnala, několik desítek obcí však rekonstrukci a výstavbu nových čističek nestihne.

„Dnes už je zřejmé, že do konce letošního roku situaci nevyřeší třináct aglomerací, dalších 14 aglomerací, které už podaly žádost o dotaci nebo ji letos plánují podat, zahájí zřejmě stavbu do konce roku. Předpokládám, že termín závazku ČR vůči EU nesplní několik desítek aglomerací,“ řekl František Barák, předseda představenstva SOVAK ČR, které je pořadatelem mezinárodní výstavy VODOVODY-KANALIZACE.


Zdroj: (kap)

Zdroj: (kap)

Doporučujeme