Blesková oprava havárie vodovodního potrubí může pomoci ochránit majetek

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. spravuje přes 615 kilometrů vodovodů. I když dochází k postupné rekonstrukci jednotlivých úseků, řeší se na Jičínsku ročně několik desítek havárií nebo poruch. Včasný zásah při takové havárii je pak klíčový, nejen kvůli úniku velkého množství vody, ale také kvůli ochraně majetku obcí či jejich obyvatel.

9 min. čtení

V místě zasahuje havarijní služba VOS a.s. a dodávka pitné vody bývá pro zákazníky obnovena zpravidla v řádech několika hodin.

Více než šest set kilometrů vodovodního potrubí v oblasti Jičínska obhospodařují jednotlivá provozní střediska VOS a. s. Ta jsou podle regionů rozdělena na oblast Jičín, Hořice a Nová Paka. V případě havárie pak funguje 24 hodinová služba a pracovníci střediska nastupují zpravidla do několika desítek minut od nahlášení případu. „Havárie nebo poruchy nám většinou nahlašují sami obyvatelé, a to nonstop na čísle – 493 033 343. Informace je okamžitě předávána na příslušné středisko, které do několika minut vyjíždí na místo,“ říká na úvod ředitel VOS a.s. Ing. Richard Smutný. Jako první se v daném úseku musí voda uzavřít. „Pokud to je ve městě, slouží k uzavření vodovodu tzv. šoupata, což jsou přístupy k uzávěru umístěné přímo v silnici. V obcích bývá uzavřena většinou celá větev, a tudíž se odstávka vody dotýká větší lokality,“ vysvětluje vedoucí novopackého provozního střediska Ing. Jiří Bareš. Poté se musí najít místo, odkud voda vytéká. Než se ale otevře silnice, musí pracovníci zjistit, zda v místě nevedou nějaké sítě. Zasílá se tedy dotaz na jednotlivé provozovatele sítí – elektřiny, plynu, telekomunikací, internetu atd. „Pokud zde vedou nějaké kabely či jiná média, přijíždí jejich pracovník, aby sítě v komunikaci vytyčil a nedošlo při kopání k jejich poškození. Až poté začínáme kopat. Pokud je potrubí prasklé podélně, musí se poškozená část potrubí vyměnit a nahradit novou. V případě, že potrubí praskne napříč, prasklina se zaslepí speciálním opravným nerezovým pasem, tzv. objímkou. Oprava poškozeného vodovodního potrubí většinou trvá několik hodin, dle rozsahu poškození,“ dodává Ing. Bareš.

Nedávným případem takové havárie bylo prasklé potrubí v Hořicích v ulici Pelikánova. Co dokáže voda, se mohli místní obyvatelé přesvědčit v noci ze 13. na 14. října, kdy se v jejich ulici objevila na vozovce prasklina. Na místo přijeli pracovníci hořického střediska a začali jednat. Litinová, téměř pětadvacet let stará trubka praskla podélně, v délce asi tří metrů. Musel se tedy vykopat zhruba desetimetrový úsek silnice. „Naštěstí se závadu podařilo vyřešit včas, než by stihla napáchat větší škody. I přesto však voda poškodila kus silnice a chodník. V těchto místech už k havárii bohužel před několika lety došlo. Potrubí zde není tak staré, na vině je nejspíše velký tlak, kterému musí čelit. Ulice se totiž nachází přímo pod vodojemem Gothard, kde je více jak 800 m³ vody. Jedinou prevencí havárií by zde byla celková výměna rozvodů,“ vysvětluje ředitel společnosti.

Pokud je přesné místo poškození potrubí těžké najít, má na to VOS a.s. ve svých řadách specialisty. Jedním z nich je diagnostik sítí pan Jaroslav Horčičko. Za pomoci diagnostických přístrojů – tzv. korelátoru a půdního mikrofonu, dokáže s přesností na decimetry určit, kde došlo k poruše. Přístroj pracuje na základě měření hluku vody, která protéká trubkami. „Když ale i technika selže, nebo není trasa vodovodu zmapována, nastupuje „stará dobrá“ technika – proutkaření. Pan Horčičko dokáže najít vodu i pomocí obyčejného prutu a splete se málokdy. Jinak by totiž jeho kolegové mohli kopat několik metrů hluboko zcela marně. Pro naši společnost jsou takoví lidé, kteří rozumí svému řemeslu, opravdovým pokladem,“ oceňuje práci lidí v terénu ředitel společnosti.

V případě rozsáhlejších poruch, a tudíž odstávky vody, jsou obyvatelé informováni způsobem v místě obvyklým. V Jičíně to je třeba místní rozhlas, v jiných obcích webové stránky města, vývěska apod. Informace lidé najdou také na webu společnosti – www.vosjicin.cz. Pokud havárie trvá déle jak tři hodiny a v místě je odpojena také nějaká veřejná instituce, může pro ni VOS a.s. po domluvě přistavit cisternu s pitnou vodou. Obyvatelstvu se cisterna přistavuje zpravidla při krizových situacích trvajících déle jak 24 hodin.
 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme