Beroun: cena vodného a stočného se zvýší na celkových 82,88 Kč/m3

Cena vodného a stočného se v Berouně od ledna příštího roku zvýší. Důvodem je zvýšení daně z přidané hodnoty na 14 %. Na nárustu ceny se podílí také zvýšení investičního rozpočtu společnosti o více jak deset miliónů korun, sdělila mluvčí verounské radnice Pavla Švédová.

3 min. čtení

„O konečné regionální ceně vodného a stočného pro příští rok rozhodlo představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Beroun na svém jednání. Rozhodnutí předcházela schůzka šesti největších akcionářů, mezi které patří města Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák. Cenu vodného určilo na 42,50 korun, stočného pak na 30,20 korun. Celková cena za dodávku a odvádění odpadních vod je 72,70 Kč/m3 bez DPH, 82,88 Kč/m3 včetně 14% DPH , uvedla ředitelka společnosti VaK Beroun Ing. Eva Krocová.

V roce 2008 představenstvo společnosti odsouhlasilo Plán financování obnovy vodohospodářského majetku. Plán musí podle zákona plnit každý vlastník vodovodů a kanalizací a součástí tohoto plánu je i předpokládaný vývoj cen vodného a stočného, protože cena vody je prakticky jediným zdrojem investic společnosti Vak Beroun.

"V roce 2010 vyčlenila společnost VAK Beroun na obnovu vodohospodářského majetku 17 mil. Kč, v roce 2011 již 21 mil. Kč a pro rok 2012 plánuje téměř 37 mil. Kč. Potřeba vysokých investic je celorepublikovým jevem, protože cena vody se desetiletí udržovala uměle na úrovni, která nestačila na potřebnou obnovu majetku. Navíc končí přechodné období, v průběhu kterého mají vlastníci povinnost rekonstruovat čistírny odpadních vod tak, aby vyhověly nové evropské legislativě," uvedla mluvčí radnice Švédová.

"V posledních třech letech společnost dokončila mimo jiné nákladné rekonstrukce čistíren Zdice a Chyňava. Největší investicí na následující období je rekonstrukce ČOV Hořovice za 28 miliónů korun," doplnila.

Foto: Wikipedia, Ondrej.konicek


Zdroj: Ola

Zdroj: Ola

Doporučujeme