Běchovice připojí na ústřední čistírnu nový kanalizační sběrač

Běchovice a okolí připojí na ústřední čistírnu odpadních vod nový kanalizační sběrač. Jednu z etap jeho výstavby schválili radní, celkem bude stát asi 62 milionů korun. Hotový by měl být na konci příštího roku. V současné době Běchovice odvádějí splašky do čistírny v tamním výzkumném ústavu, čistírna v Újezdě nad Lesy dožívá.  

4 min. čtení

"Navržené řešení kanalizačního sběrače H předpokládá připojení povodí území Dolních Počernic, Běchovic včetně areálu výzkumného ústavu a výhledového technologického parku a výhledově Újezdu nad Lesy po dožití čistírny odpadních vod," píše se v dokumentaci k posouzení vlivu projektu na životní prostředí v procesu EIA.

Celkem by měla po odpojení čistírny v Újezdě sloužit asi 33.000 lidí. Původně se počítalo i s připojením Klánovic a Kolodějí. Protože byla ale výstavba sběrače několik let odkládaná, v obcích už mezitím vybudovaly čistírny samostatné.

"Prodloužení kanalizačního sběrače umožní gravitační odvedení splaškových vod na Ústřední čistírnu odpadních vod a ke zkvalitnění životního prostředí obyvatel v dotčeném území," uvedla v tiskové zprávě radní Jana Plamínková (STAN). V této etapě výstavby jde o druhou část, kdy má trasa sběrače v délce 382,6 metru vést při jižní straně ulice Nad Rybníkem v Dolních Počernicích.

V metropoli je kromě hlavní čistírny odpadních vod na Císařském ostrově v provozu 26 pobočných čističek pro jednotlivé městské části. Jejich velikost je různá, zpracovávají vodu od 50 po 15.000 lidí. Celkově mohou pobočné čističky pojmout splaškové vody od zhruba 125.000 obyvatel.

Praha loni zahájila přestavbu Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. Stavba nové linky je první fází celkové modernizace čistírny, která by v konečném součtu měla stát přes deset miliard korun. V dalších etapách musí Praha vložit miliardy do stavby čerpací stanice, opravy staré vodní linky a technického řešení kalového hospodářství.

ÚČOV byla uvedena do provozu v roce 1966. V 80. a 90. letech byla rekonstruována, zejména byla navýšena její nedostačující kapacita.

Foto: "Běchovice, Manželů Lyčkových od Českobrodské, pingpongový stůl" by ŠJů, Wikimedia Commons. Licensed under CC BY 4.0 via Wikimedia Commons.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme