Bárta: V Čechách máme snahu rozebírat všechno, co funguje

O klimatických změnách, o tom, že rychlé změny teplot o pět a více stupňů nebyly v historii neobvyklé, ale i o tom, co českému vodárenství chybí nejvíce, jsme si povídali s profesorem Bártou, uznávaným archeologem a egyptologem.

11 min. čtení

Jsou klimatické změny důsledkem lidského konání?
Klimatické změny jsou součástí dynamiky přírodního prostředí. Rozhodně nechci rozporovat, že vymírají rostlinné a živočišné druhy. V tomto případě je přímá návaznost na nezodpovědné konání člověka a znečišťování životního prostředí pravděpodobná. Stejně tak nepopírám to, že CO2 způsobuje oteplení a vytváří skleníkový efekt. Na druhé straně za posledních dvanáct tisíc let je plno případů, kdy se teplota v určité oblasti změnila o pět až sedm stupňů během padesáti let. To, co se děje teď, je nepříjemné, ale zároveň bychom to měli zasadit do určitého kontextu a přestat křižovat člověka jako koncept, který může za všechno. Z velké části je to přirozená dynamika přírodního prostředí s určitým podílem člověka, který se chová nezodpovědně.

Dříve byly snahy přírodu ovládnout. Jaký je váš názor?

Základem toho, abychom si zachovali existenci na této planetě, je pochopit, jak planeta a životní prostředí fungují a jaká je naše úloha na ní. K tomu nám napomáhá mimo jiné archeologie a historie. Každopádně bychom měli být pokorní. Ten, kdo si myslí, že přírodu přepere a donutí ji chovat se tak, jak si přeje, je intelektuální deviant.

Jaké problémy vidíte v hospodaření s vodou?
Úhrnné srážky jsou u nás sice stále stejné, ale významně jiné je jejich rozložení. Stejné množství vody, které dříve napršelo za týden, dnes spadne během hodiny. A proto je třeba zlepšit zdevastovanou schopnost krajiny pojmout a zadržet vodu na místech, ze kterých ji lze dále využít například na zavlažování. Musíme snížit evaporaci a dostat vodu beze ztrát k rostlinám. Máme velké deficity v tom, jak zavlažujeme a jak necháme vodu mizet z krajiny. V Egyptě už před mnoha lety například využívali systém podzemních kanálů neboli manavárů, aby minimalizovali odpar vody a čerpali ji na povrch až v okamžiku, kdy ji potřebovali.

Vedle průmyslu 4.0 je na místě mluvit i o vodě 4.0. Je třeba, aby se začali scházet nejen politici, ale také vědci a lidé z byznysu s cílem vytvořit dlouhodobou strategii, která se zaměří na oživení krajiny, její schopnost udržet a následně využít vodu i snížení přímých odparů vody. Jedno čínské přísloví říká: Chceš-li mír, připravuj se na válku. Já bych ho parafrázoval: Chceš-li vodu, připravuj se na sucho.

Co českému vodárenství chybí nejvíce?

Racionální diskuze… Lidi, kteří mají tendenci manipulovat data, by měli být postaveni mimo zákon. Voda je strategická věc, končí legrace. Pro vodu se vždycky zabíjelo. Co uděláte, když dojde voda na území sto krát sto kilometrů, kde žije půl milionu lidí?

Samozřejmě dneska intelektuálové sebevědomě tvrdí, že když dojde voda, tak nasadíme odsolovací zařízení. Těžko ale v Čechách nebo centrální Africe můžete mít odsolovací zařízení. A musíme si také uvědomit, že odsolovací zařízení na současném stupni poznání jsou neskutečně drahá. Kdo to zaplatí? Izrael, Katar, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, USA, skandinávské země? Rozhodně to v tuhle chvíli není řešení pro celý svět.

Jak se díváte na kritiku velkých privátních společností ve vodárenství?
Když bude u vlády levicová strana, bude vystupovat velmi sebevědomě proti soukromým subjektům. Naopak pravicová vláda bude tyto subjekty podporovat. Ani jedno přirozeně v extrémní podobě není dobře. Nic není černobílé. Voda se bohužel stává věcí politických bojů. To je od počátku špatně a jenom to ukazuje na charakter našich elit.

V ČR je úhrn srážek v podstatě každý rok stejný, problém ale je v tom, jak dlouho prší. Dříve pršelo pozvolna a krajina měla šanci vodu v rámci své retenční schopnosti zachytit podstatně lépe, než když dnes přijde jeden přívalový déšť. Další věcí je, že naše síť osídlení je velmi rozdrobená. Pokud by se každá jednotka měla starat o vodovodní síť, tak toho logicky nemůže být schopna.

Vodní hospodářství, odpady a elektrická rozvodná soustava vyžaduje na jednu stranu aktivní vystupování státu, na straně druhé stát není firma, a proto by měl tyto činnosti outsourcovat. Bude vždycky rozumnější, když na to najmete firmy, které jsou velké a ekonomicky efektivní, než když se o vodu budou starat tisíce subjektů.

Pro mne je móda odpudivá stejně jako trendy, protože ty vyznává většina, a já mám strach z většiny. To je můj osobní postoj, ale opět nic není černobílé. Určitě existuje spousta příkladů, kdy soukromý sektor funguje bezvadně, je dobré to říci a rozhodně není důvod zde provozovatele měnit. Stejně tak pokud na Slovácku funguje dobře spolupráce mezi obcemi a mají prokazatelně dobré ekonomické výsledky, tak děkujme za to. V Čechách máme bohužel často snahu všechno, co funguje, rozebírat a myslíme si, že to pak poskládáme líp. Soustřeďme se spíše na to, kde to nefunguje, a snažme se poučit. Ale tohle si uvědomit je pro politiky hodně složité, protože to nenažene politické body, nevyhraňují se. Ale opravdu je nutné se pořád vyhraňovat? Jak jsem řekl, voda nebude mít vítěze ani poražené. Poražení budou všichni.

Myslíte si, že je možné trendy zvrátit?
Všechno se dá zvrátit. Nikdy není nic dané. Lidé jen musí v určitou chvíli dostat určitou informaci. O tom jsou celé dějiny. Je třeba firmám nastavit podmínky, motivační programy, bonusy. Někdo, kdo je chytrý a rozumný, ať z toho něco má a stát, ať na tom profituje také.

Zdroj: Jana
Bábíková

Zdroj: Jana Bábíková

Doporučujeme