Barák: Uděláme instituci a teprve potom budeme hledat její náplň

Vyjádření Františka Baráka, předsedy Sdružení oborů vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), k aktuální diskuzi o podobě regulace vodárenství v České republice. V přesném znění přinášíme jeho projev na tiskové konferenci k tomuto tématu.

5 min. čtení

"V ČR je obor vodárenství dosud regulován systémem státních institucí a ministerstev. Významnou roli hrají především Ministerstvo zemědělství, které má kompetence v oblasti povrchové vody a které je koordinátorem činností v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích. Dále Ministerstvo životního prostředí – v jejich kompetenci je podzemní voda a Ministerstvo financí, které reguluje cenu vodného a stočného. V současné době stojíme před otázkou rozhodnutí o dalším způsobu regulování v tomto oboru v ČR. Mám za to, že vodárenství a jeho regulace je prováděna v součastné době dostatečně, někdy až v přílišné míře. Obor vodárenství v ČR je přeregulován.

Dosavadní způsob pokládáme za dostatečný a máme za to, že nový systém, jak je navrhován Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), zvýší byrokracii pro obce i občany. Je třeba si uvědomit, že v ČR téměř 85 % vodárenského majetku – v odborném výrazu vodárenské infrastruktury, to je sítí, technologií, všeho co slouží k výrobě a dodávkám pitné vody a k jejich následnému odkanalizování, vyčištění a návratu zpět do přírody, patří městům a obcím.

Je třeba abychom si uvědomili, že města a obce rozhodují o výši ceny vodného a stočného – ať už přímo nebo prostřednictvím svých vodárenských společností. Mám za to, že porušení této zásady a snaha o novou regulaci a způsob, jak je nová regulace navrhována je zásadní otázkou, kterou musíme nyní řešit. V současné době se totiž jedná především o to, kdo bude regulovat, o institucionálním uspořádání regulace vodárenství v ČR, nikoliv o věcnou stránku věci, tzn. co má být regulováno, jakým způsobem bude prováděna kontrola a vyhodnocení.

Návrh MPO předložený vládě se zabývá pouze institucionálním uspořádáním a to je velmi nedostatečné. Uděláme instituci a teprve potom budu hledat její náplň, úkoly, kdo bude vyškolen, kdo bude zodpovídat za to či za to.

Naše sdružení, které má značné zkušenosti a je nositelem největšího know how v oboru vodárenství České republiky, nebylo k jednání o regulaci vůbec vyzváno. Nabízíme spolupráci, nabízíme všeznalosti, zkušenosti všem institucím, které mají o dalším řešení regulace vodárenství v oboru jednat.
"


Zdroj: František
Barák, předseda představenstva SOVAK ČR

Zdroj: František Barák, předseda představenstva SOVAK ČR

Doporučujeme