Barák: SFŽP musí vyvíjet úsilí pro přísun dotací do ČR, do nedávné doby tomu bylo mnohdy naopak

Aktuální rozhovor s Františkem Barákem, předsedou Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, na téma nízkého čerpání vodárenských dotací a možností, jak tuto situaci řešit.

7 min. čtení

Reálné čerpání evropských dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) do oblasti vodárenství je na velmi nízké úrovni, dosud byla proplacena pouhá desetina určených prostředků. OPŽP je přitom již ve své druhé polovině a konec v roce 2013 se nezadržitelně blíží.

Jaké jsou důvody tohoto stavu objasňuje František Barák, předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR pro časopis Euro. Rozhovor přinášíme v původním znění.

Z jakého důvodu bylo proplacena jen necelá desetina evropských dotací z OPŽP – Prioritní osa 1, kde dotační žádosti uvázly?
Od počátku vyjednávání o dotacích do vodárenství, řekněme od roku 2002, česká strana nevěnovala této problematice dostatečnou pozornost. Tým vyjednavačů nebyl dostatečně kvalifikován a odborně vybaven. Podmínky přijatelnosti, tak jak byly sjednány Ministerstvem životního prostředí (MŽP), byly spíše nouzovým politickým opatřením, než reálnou cestou k evropským dotacím do ČR. Podmínky byly diskriminační a v řadě ustanovení bránily v možnostech získat dotace. Navíc národní pravidla a mechanismy pro čerpání dotací byly neustále měněny, byly vyžadovány aktualizace aktualizací žádostí, doplňovány mnohdy nesmyslné požadavky na stav majetku a provozování, které byly součástí žádostí. Bylo přijato zbytečně krátké období pro plnění Směrnice ES91 o čištění městských odpadních vod. Řada  nových a moderních čistírenských technologií mohla v ČR ještě klidně 3-5 let sloužit, zatímco přijetím termínu konec roku 2010 musely být vyměněny.
 
Uveďte prosím konkrétní zádrhele spolupráce vodohospodářů se SFŽP…
Nedostatečná komunikace s odborníky, využívání monopolních konzultantů, politický populismus vůči obecním vlastníkům, mnohdy arogance bývalých ministrů, ředitelů a úředníků.
 
Jaká opatření by podle Vás bylo vhodné přijmout pro zrychlení čerpání evropských dotací?
Zjednodušit administrativu, přestat s neustálými změnami podmínek, zrušit zbytečné nadstadardní kontrolní nástroje a mechanismy doporučené konzultanty, které  MŽP vnutilo evropské komisi, přestat s populismem s přísliby dotací na nereálné projekty. MŽP, resp. SFŽP musí vyvíjet úsilí pro přísun dotací do ČR, do nedávné doby tomu bylo mnohdy naopak.
 
Jak by bylo vhodné motivovat žadatele k čerpání, aby se zrychlilo?
Žadatele netřeba motivovat, spíše ho objektivně informovat o tom, že evropské dotace řeší pouze část současných problémů financování obnovy vodárenského majetku. Musí být informovat o tom, že k evropským dotacím je třeba zajistit značnou část vlastního kofinancování, což je pro malé vlastníky neřešitelné, dále že kofinancování značně zdraží cenu vody, navíc, a to je velmi důležité, že majetek vybudovaný ze přispění evropských dotací nebude možno odpepisovat, takže zdroje na obnovu vodárenského majetku získá vlastník pouze z čistého zisku, což je pro splácení úvěrů a generaci prostředků na obnovu majetku pro velkou část žadatelů neřešitelné.
 
Je podle vás reálné, že se rozpočet ve výši 50 miliard určených do vodárenství podaří do roku 2013 vyčerpat?
Nebudou-li zjednodušeny podmínky čerpání, odstraněny nesmyslné vnitřní kontrolní mechanismy, vybrán nový nemonopolní konzultant, a nestane-li se MŽP nebo SFŽP partnerem žadatelů, pak rozhodně ne.

Foto: SOVAK


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme