Barák: Komfortní spotřeba vody stojí občana zhruba 6 korun za den

Pan Barák, předseda SOVAK ČR, se v závěrečné části své prezentace na konferenci Financování vodárenské infrastruktury věnuje pojmu "Sociálně únosná cena". Vysvětluje, proč je tento pojem nepřesný z celosvětového i lokálního hlediska. Prezentaci opět přenášíme v úplném znění.

10 min. čtení

Podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a Světové banky by cena vody (vodné a stočné) neměla být vyšší než 2 % příjmů rodiny. Konkrétně v podmínkách ČR by neměla překročit 80-90 Kč/m3.

Co to je? Doporučení – komu? Patří Africe nebo Evropě? Patří vládám nebo prodejcům vody. Zohledňuje poplatky za čerpání a vypouštění, věcná břemena vůči státním institucím a daně uvalené na vodu?

V České republice zaplatíme z ceny vodného a stočného dnes více než čtvrtinu v poplatcích a daních státu.
Sociálně únosná cena, o které neustále hovoříme, ale nevytváříme podmínky pro její zachování, je jistě  v některých regionech na několik let ohrožena. Dnes je na úrovni zhruba 85 korun za 1 m3 vodného a stočného. Je jasné, že toto číslo bude v některých městech a obcích naší země brzy značně překročeno. Radikálně  ovšem dojde ke zvýšení ceny vody tam, kde je dosud velmi nízká, tam, kde jsou sítě a technologie přestárlé a nekvalitní.

Na jednoho občana naší země připadá vodárenský majetek v hodnotě zhruba 100 000 korun. Měl by být obnoven za zhruba 55-65 let. To znamená ročně by mělo jít na obnovu sítí a technologií ročně 1700 – 1800 korun na občana. Ten zaplatí z vodu zhruba 2 500 korun ročně. Z uvedených čísel vyplývá, že financování obnovy je u nás nedostatečné. Ve většině případů je důvodem nedostatek finančních zdrojů.

Samozřejmě je to bolestivé, především pro lokální politiky, kteří berou cenu vody jako populistický nástroj. Těm doporučuji jednat se státem, který vybírá za vodu daně a poplatky. Výrobci pitné vody mají s vodou výrobní náklady, většina nákladů jde ovšem na budování a obnovu vodárenských sítí a technologií. Je jasné, že ne všude je činnost vodárenských společností optimální. Je na vlastnících a dostupných kontrolních mechanizmech, aby zajistili hospodárnou a efektivní činnost takových společností.

Výroba pitné vody není příliš drahá, drahá je její hygienizace, doprava ke spotřebiteli, následné odkanalizování a vyčištění. Drahé jsou platby za věcná břemena , pozoruhodné je to, že nejdražší jsou ta, která platí vlastníci majetku státním, krajským  a municipálním institucím.

O vodě se obvykle diskutuje pouze, když jsou vyhlašovány nárůsty její ceny a při poruchách sítí.  Konstantní dodávky kvalitní pitné vody nikdo nekomunikuje, je to samozřejmá věc. Stejně samozřejmá by pro vlastníky sítí a technologií měla být jejich obnova, jde o zodpovědnost vůči budoucím generacím. Dnes stojí komfortní spotřeba vody a její vyčištění občana za den zhruba 6 korun. To je cena malé skleničky minerálky. V žebříčku rodinných rozpočtů nebude rozhodně voda na čelných místech při hledání úspor. Tím nechci ospravedlňovat nárůsty cen vodného a stočného.

Je nepravděpodobné, že dojde k výraznému omezení spotřeby vody, přesáhne-li cena vody zmíněnou hranici 2% příjmů domácnosti. K tomu totiž v některých oblastech naší země musí dojít z důvodů získání prostředků na obnovu, byť pouze na několik let.

Měli bychom přestat požívat termín sociální cena vody. Je nepřesný a mnoho nevyjadřuje. Copak může být voda nejlevnější tam, kde jsou nejmenší příjmy – v řadě zemí Afriky a Asie, naopak nejdražší tam, kde je vysoká životní úroveň?

Hovoříme-li v našich podmínkách o ceně vody, chci podtrhnout spíše termín solidární cena. Solidaritu silnějšího se slabším, ve vodárenství města s venkovem. Je zřejmé, že výroba pitné vody je ve městech vzhledem k hustotě zástavby a vyšší spotřebě podstatně levnější než na venkově. Přesto se daří udržet ve většině regionů naší země jednotnou  cenu vodného a stočného právě díky zmíněné solidaritě.

Po roce 2015 bude docházet k fúzím některých vodárenských společností
. Malí vlastníci a provozovatelé nejsou schopni plnit všechny povinnosti, jejich činnost je často neekonomická.  Bylo ke škodě českého vodárenství, že byla rozbita struktura velkých 10 regionálních vodárenských společností respektujících v řade případů i povodí a rozvodní a krajské rozdělení. Jedině velké společnosti obsluhující v našich podmínkách více než 500 000 obyvatel mají šanci na poskytnutí profesionálních služeb a ekonomicky úspěch.

 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme