Ve světě je čištěno jen 20 % odpadních vod, v ČR vyčistíme 78 %

Více než 3,5 miliardy lidí nemá k dispozici bezpečné zdroje pitné vody. Jedním z cílů rozvojových programů Organizace spojených národů je tedy boj s tímto problémem všemi dostupnými prostředky. Ještě horší je však ve světě situace v odkanalizování a v čištění vod odpadních.

4 min. čtení

“V současné době je více než 80 % odpadních vod ve světě vypouštěno do životního prostředí bez jakéhokoli odstraňování znečištění. V oblastech, které trpí nedostatkem vody, se stává situace v rostoucích aglomeracích na dolních tocích řek kritickou,“ uvádí Xavier Maitrerobert, zástupce AquaFed, světové mezinárodní asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací.

Podle panelu světových expertů OSN je vhodné využít za účelem odstartování ambiciózního programu OSN od roku 2015 kapacity soukromých provozovatelů vodovodů a kanalizací, kteří se mohou stát vhodným nástrojem vlád a municipalit pro dosažení cíle, kterým je právo člověka na přístup k nezávadné pitné vodě. Martin Bernard, předseda Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací Česká Republika doplňuje: “Ochrana proti znečištění a zmírnění nedostupnosti vody totiž nenastanou náhodou, zde je potřeba zmobilizovat veškeré světové zdroje.”

V České republice jsme díky výstavbě řady čistíren odpadních vod v posledních letech na světové špičce. Moderní čistírny odpadních vod mají prakticky všechny větší aglomerace větší než 2.000 obyvatel. K tomu se ČR zavázala v přístupových dohodách s EU přijetím tzv. Rámcové směrnice o čištění městských odpadních vod.

“Naším cílem dnes už není jen kvalitní čištění odpadních vod, ale také maximální energetická efektivita. Např. v Plzni dnes provozují moderní čistírnu, jejíž energetická soběstačnost dosahuje dokonce 85–90 %,” uzavírá Martin Bernard, předseda APROVAK.

————-
Asociace provozovatelů vodovodů a kanalizací ČR (APROVAK) sdružuje v tuto chvíli devět českých a moravských provozních společností. Cílem APROVAK je vysvětlovat veřejnosti podstatu a vlastnosti různých provozovatelských modelů s důrazem na klíčovou roli vlastníka, podporovat dobré jméno vodárenských provozovatelů v ČR, propagovat jejich úspěchy a jejich přínos pro rozvoj oboru a rovněž sdílet a zveřejňovat nejlepší praxi vodohospodářských provozovatelů a podporovat porovnání (benchmarking) českých provozovatelů s ní a komunikovat se státní správou, samosprávou, odbornou veřejností a médii. Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme