Akcionáři SVS rozhodli. Města a obce získají plnou kontrolu nad vodárenstvím v regionu

Akcionáři společnosti SVS otevřeli svým hlasováním na valné hromadě cestu k dalšímu rozvoji vodárenství v regionu. Zástupci měst a obcí odhlasovali odkup 50,1 procenta akcií společnosti SčVK od francouzské společnosti Veolia. SVS tak získá plnou kontrolu nad vodárenstvím v severních Čechách již v roce 2018.

11 min. čtení

Pro tuto variantu hlasovalo celkem 164 měst a obcí z 224 přítomných. Jen 10 akcionářů (4,17 %) bylo proti. 47 měst a obcí (38,49 %) znejistělo a zdrželo se hlasování.

„Akcionáři SVS dnes svými hlasy potvrdili naše společné čtyřleté úsilí, jímž bylo dostat vodu a s ní spojené provozování v severočeském regionu opět pod plnou kontrolu měst a obcí. Schválená strategie nám umožní ukončit bez sankcí provozní smlouvu se společností Veolia již v roce 2018, tedy o dva roky dříve, než bylo původně plánováno. A to bez jakýchkoli negativních dopadů na kvalitu poskytovaných služeb nebo ekonomiku firmy,“ hodnotí výsledek klíčového hlasování valné hromady společnosti generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Akcionáři společnosti schválili projekt „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“ a odkoupení 50,1% podílu ve společnosti SčVK, která zajišťuje provoz vodárenské infrastruktury a v níž má nyní 49,1% podíl právě SVS. Představenstvo SVS bylo akcionáři pověřeno, aby posoudilo i variantu výstavby nové provozní společnosti na „zelené louce“, ta se ale ukázala jako nejméně výhodná.

„Nákladově vyšla varianta budování nové provozní společnosti jako nejdražší, odborné expertizy navíc jasně ukázaly, že by byla spojena i s řadou značných rizik, kdy by byla ohrožena kontinuita fungování vodárenské infrastruktury v severočeském regionu,“ vysvětluje předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Řadu výhod naopak přináší schválený nový model fungování. Tou zásadní podle vedení SVS je, že vlastník infrastruktury je zároveň vlastníkem provozovatele, tj. vybírá i rozděluje peníze z vodného a stočného.

„Města a obce navíc samy rozhodují o tom, kolik prostředků půjde do obnovy a kolik na servisní služby, SVS také dostane pod přímou kontrolu specializované know-how a outsourcované služby, které až doposud nemohla přímo ovlivňovat. Velice důležitá je samozřejmě i kontinuita smluv s odběrateli a udržení stávajících profesionálních zaměstnanců. V neposlední řadě pak akcionáři získají prostředky v řádech stovek milionů korun, které by jinak na dividendách putovaly ještě dva roky do Francie,“ dodává Tomáš Indra.

Valná hromada také odsouhlasila řádnou i konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016, rozdělení zisku a byla seznámena se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016 a Zprávou dozorčí rady za rok 2016.

Společnost vykázala zisk ve výši 995 mil. Kč. Akcionáři schválili jeho rozdělení následujícím způsobem: 50 milionů korun je příděl do rezervního fondu, 511 milionů korun do Fondu 2021, kde jsou ukládány finanční zdroje vázané výhradně na potřeby související se zajištěním provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020. Zbytek zisku ve výši 434 milionů korun je na základě hlasování účastníků valné hromady vložen do fondu reinvestic.

Dále byla přijata úprava stanov, která počítá se vznikem povinného orgánu, výboru pro audit.

Co se týká personálního obsazení statutárních orgánů, akcionáři posvětili pokračování mandátu dosavadní místopředsedkyně představenstva Hany Moudré a člena představenstva Davida Votavy. Díky tomu bude moci stávající vedení společnosti dokončit projekt, který samo nastartovalo. Do dozorčí rady byli opětovně navrženi v souladu se stanovami dva zaměstnanci SVS, mandát obhájil Arnošt Šorm, druhé místo zůstává neobsazeno.

„Jsem rád, že představenstvo i dozorčí rada pokračují ve stejném složení. Na dnes odsouhlaseném projektu odvedli kus práce a jsem rád, že se budou podílet i na jeho dotažení a realizaci,“
uvedl Bronislav Špičák.

Klíčového hlasování valné hromady se zúčastnilo 224 akcionářů (zástupci měst a obcí v Ústeckém a Libereckém kraji), kteří představují 90,93 % základního kapitálu společnosti.

Společnost Veolia Česká republika k výsledku valné hromady vydala stanovisko, ve kterém bere na vědomí rozhodnutí akcionářů Severočeské vodárenské společnosti (SVS), kteří na dnešní valné hromadě SVS schválili záměr odkoupit od Veolie nadpoloviční podíl (přesně 50,1 %) ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK). Schválení tohoto záměru je nezbytným krokem ke společnému vstupu do nové éry vodárenství v severních Čechách.

„Rozhodnutí akcionářů SVS vnímáme velmi pozitivně. Na rozvoji vodárenství v regionu jsme společně pracovali od poloviny roku 1999 a troufám si říci, že úspěšně. Na velmi vysokou úroveň se nám podařilo posunout nejen kvalitu vody a infrastruktury i efektivitu provozu, ale také komfort zákaznických služeb (v SčVK bylo vybudováno první call centrum v ČR ve vodárenském oboru). A to především díky know-how a technologiím, které jsme jako společnost do regionu přinesli. Právě tuto expertizu a servisní služby bychom měli v regionu zajišťovat i v budoucnu,"
hodnotí rozhodnutí společnosti SVS Martin Bernard, ředitel společnosti Veolia Česká republika. „Přesnou podobu naší další spolupráce určí jednání, která by měla začít v nejbližší budoucnosti," dodává.
 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme