Aero Vodochody výrazně zlepšilo kvalitu odpadních vod díky nové několikastupňové čistírně od Veolie

Společnost Memsep ze skupiny Veolia, ve spolupráci se společností Hakov, předaly novou čistírnu odpadních vod v areálu společnosti Aero Vodochody. Projekt za přibližné 40 milionů Kč umožní tradičnímu českému výrobci vojenských a civilních letadel splnit všechny požadavky na kvalitu vyčištěné odpadní vody a zároveň snížit náročnost obsluhy díky novému modernímu systému řízení. 

6 min. čtení

Původní čistírna odpadních vod s kapacitou cca 1600 ekvivalentních obyvatel* již byla na pokraji své životnosti a byla nahrazenou novou čistírnou s kapacitou 2000 ekvivalentních obyvatel, aby byla zajištěna rezerva pro případné změny v produkci odpadních vod společnosti Aero Vodochody AEROSPACE.

„Díky instalaci nového moderního systému řízení se snižuje náročnost obsluhy čistírny a zvyšuje se bezpečnost provozu. Připravili jsme i projekt na zachycování dešťové vody, který má do budoucna potenciál výrazných finančních úspor a měl by samozřejmě i příznivý environmentální dopad. Dokládá snahu skupiny Veolia spolupracovat s průmyslovým sektorem na sladění jejich aktivit s ochranou životního prostředí,“ říká Ondřej Beneš, technický a obchodní ředitel společnosti Veolia s tím, že projekt rekonstrukce čistírny odpadních vod probíhal za plného provozu.

„Byl jsem překvapen, co dnes specializované společnosti dokáží s kvalitou odpadní vody. Jsme rádi, že díky nové čistírně odpadních vod můžeme přispět k ochraně životního prostředí. Předání navíc přichází v pravý okamžik a symbolizuje proces obnovy a celkové transformace, kterou naše společnost prochází,“ říká Viktor Sotona, prezident a CEO Aero Vodochody AEROSPACE.

Čistírna odpadních vod v areálu Aero Vodochody bude provozována společností Středočeské vodárny ze skupiny Veolia, která do areálu dodává i pitnou vodu. Nová čistírna odpadních vod v areálu Aero Vodochody využívá princip několikastupňového čištění, v rámci kterého jsou z vody odstraněny organické látky a chemická znečištění.

Díky tomu společnost Aero Vodochody splňuje veškeré požadavky na kvalitu vyčištěné odpadní vody, která je vrácena zpět do přírodního cyklu, aniž by narušila přirozenou rovnováhu životního prostředí.

AERO VODOCHODY AEROSPACE

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. se zaměřuje na konstrukci a výrobu vojenských a civilních letadel a je největším leteckým výrobcem v České republice a jednou z nejstarších leteckých společností na světě. V oblasti vojenských letadel je Aero spolehlivým dlouhodobým partnerem mnoha světových leteckých sil a má silné postavení na trhu armádního výcviku a lehkých bojových letadel.

VWS MEMSEP

Společnost VWS MEMSEP ze skupiny Veolia nabízí celou řadu typových technologií pro úpravu vody pro průmyslové zákazníky. Díky naší komplexní nabídce poskytujeme pro úpravu zdrojové vody různé výsledné kvality řešení uzpůsobené specifickým potřebám zákazníka (filtrace, změkčení vody, reverzní osmóza, ultrafiltrace, ionexová deionizace nebo demineralizace, elektrodeionizace, multi-technologické systémy, čiření, flotace, odpařování, UV dezinfekce), a to pro nejrůznější využití – procesní vody, napájecí vody pro energetická zařízení a chladicí okruhy, čisté a velmi čisté vody pro zdravotnictví, farmacii nebo mikroelektroniku.

* ekvivalentní obyvatel je uměle zavedená jednotka, která označuje míru znečištění vyprodukovanou jedním obyvatelem zpravidla za jeden den 

Zdroj: redakce

Doporučujeme