A DOST!: Voda z kohoutku dopadla na výbornou

Internetová televize Stream.cz dnes zveřejnila nový díl pořadu A DOST! Tentorát se věnovala kvalitě kouhoutkové vody. Pojďme se podívat, k jakým závěrům Jan Tuna a jeho tým dospěl.

5 min. čtení

Nedávno pořad A DOST! provedl podrobnou analýzu balených vod a slíbil, že následovat bude i kohoutková. Své sliby splnil a tento týden s s námi podělil o výsledky testů, které připravil ve spolupráci s laboratořemi společnosti Aquatest. Ta odebírala vodu na 15 veřejně přístupných místech v celé ČR.

“Vzorky odebírali naši pracovníci, takže se jednalo o akreditovaný odběr,“ doplnila v pořadu Radana Mráčková Dvořáková, ředitelka laboratoří Aquatest. Stejná společnost přitom realizovala také testování balených bod, takže v průběhu pořadu mohla výsledky srovnávat.

Co Aquatest zjišťoval? Provedl analýzu mikrobiologickou, chloru, dusičnanů a dusitanů, těžkých kovů, těkavých látek, pesticidních látek a radiologické rozbory.

“Z hlediska mikrobiologie dopadla kohoutková voda nesrovnatelně lépe než voda balená,” upozorňuje redaktor Tuna. Všechny vzorky splnily limity nejen pro pitnou, ale dokonce i kojeneckou vodu.

Jak dopadla kohoutková v dalších testech? Chlor byl měřen přímo při odběru v terénu a naměřené hodnoty byly hluboko pod přípustným limitem. V Mladé Boleslavi pak byly naměřené hodnoty chloru i vedlejších produktů nulové.

Z hlediska obsahu dusitanů a dusičnanů obstála kohoutková i balená voda. V 7 městech se u kouhoutkové obsah dusičnanů a dusitanů dostal dokonce pod limit kojenecké vody. Jednalo se o Zlín, Jihlavu, Olomouc, Ostravu, Mladou Boleslav, Karlovy Vary a České Budějovice. Nejlépe byla hodnocena pitná voda ve Zlíně.

Testy na radon dopadly také dobře. Naměřené hodnoty byly několikanásobně nižší než povolené limity. Ve třech případech byly zjištěny vyšší hodnoty těžkých kovů. To ale souvisí spíše s rozvody v místech odběru.

Ve 4 krajských městech neobsahuje kohoutková voda žádné pesticidy ani metabolity.
Jedná se o Liberec, Mladou Boleslav, Karlovy Vary a Plzeň. Jejich přítomnost se přitom v minulém testu prokázala dokonce ve všech vzorcích balených kojeneckých vod. U ostatních vzorků kouhoutkové vody test odhalil zbytky metabolitů. Jejich míra však byla pod limitem přípustným pro pitnou vodu.

“Celkově voda z kohoutku dopadla na výbornou,“
hodnotí výsledky měření ředitelka laboratoří Aquatest. Závěry navíc potvrdily, že v ČR existují místa, kde kohoutková voda splňuje limity kojenecké vody.

Kompletní výsledky a další informace naleznete zde.


Zdroj: Jana
Bábíková

Zdroj: Jana Bábíková

Doporučujeme