82% Čechů chce kohoutkovu vodu v restauracích, jsou ochotni i zaplatit

Vodu z kohoutku považují Češi za kvalitní a chutnou, ale v restauraci si ji neobjednají – jednak proto, že většinou není v nabídce, jednak kvůli studu či reakci obsluhy. Poptávka po vodě z kohoutku v restauracích přesto existuje, jak vyplývá z reprezentativního průzkumu společnosti Synovate Česká republika.

5 min. čtení

Výzkum byl proveden na vzorku 500 respondentů v období mezi 10. až 14. únorem 2011 metodou online dotazování. Respondenti starší 15 let byli vybíráni metodou kvótního výběru reprezentativního dle pohlaví, věku a regionu.

„Z našeho výzkumu je patrné, že čeští spotřebitelé mají k vodě z vodovodu převážně pozitivní vztah – uvědomují si, že kohoutková voda je šetrnější k životnímu prostředí i k jejich peněženkám. Pokud k ní mají výhrady, týkají se nejvíce chuti,“
říká Pavel Krista, ředitel výzkumu agentury Synovate Česká republika. „Na druhou stranu balenou vodu kupují pravidelně tři čtvrtiny (73 %) české populace – o něco častěji ženy (77 %) než muži (69 %). Věk, vzdělání, region, ani kupní síla domácnosti přitom v nákupu balené vody nehrají významnou roli.“

Zhruba čtvrtina lidí (27 %), která balené vody nekupuje, mezi důvody nejčastěji uvádí, že je zbytečně drahá (50 %), že je méně kvalitní než voda z kohoutku respektive že je to neekologické (shodně 34 %).

Dvě třetiny (67 %) Čechů si dosud nikdy o vodu z kohoutku v restauraci neobjednali, občas se o to ale pokoušejí. Jako důvody nejčastěji uvádějí neznalost takové možnosti (30 %), to, že není uvedena na nápojovém lístku či z důvodu negativní reakce obsluhy (shodně 28 %) či z důvodu nejistoty zdravotní nezávadnosti nebo kvůli obavě, že jej/jí budou považovat za člověka, který šetří každou korunu (27 % respektive 26 %).

Nejen že si dva ze tří Čechů v restauracích nikdy vodu z kohoutku neobjednali, taková možnost navíc nehraje při volbě restaurace roli pro nadpoloviční většinu z nás (53 %). Další dvě pětiny (41 %) o tom dosud nepřemýšlely.

Na přímou otázku, zda by restaurace měly nabízet vodu z kohoutku, však drtivá většina Čechů říká ano (82 %), větší polovina z nich dokonce tvrdí, že určitě ano (45 %).

A restaurace by měly tomuto volání naslouchat, neboť bezmála tři z pěti (58 %) Čechů jsou ochotni za vodu z kohoutku v restauracích zaplatit.

Obecně je vztah Čechů k vodě z kohoutku příznivý – vnímáme její nízké ekologické dopady ve srovnání s vodou balenou (69 %) a běžně ji také pijeme, protože je levná či zadarmo a chutná nám (shodně 51 %). Máme také velký zájem o podávání vody z vodovodu v restauracích, ale zpravidla si o ni neříkáme kvůli studu, proto, že není na nápojovém lístku či z jiných důvodů.

"Primárně je to o nás spotřebitelích. Pokud my budeme skutečně vyžadovat vodu z kohoutku, pak se situace změní."
uzavírá Pavel Krista.

Kompletní zpráva Synovate ke stažení zde

Zdroj: Synovate


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme