300 milionů na nákup vlastnických práv nepřinese změnu. Může ale posílit populismus

Už loni vyčlenila Sněmovna 300 milionů korun na nákup vlastnických práv vodovodů a kanalizací. Řada odborníků si tak klade otázku, jak bude ono “vyvlastňování” vlastně probíhat?

8 min. čtení
Jak to celé vzniklo? 
Za návrhem stojí předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik, který před rokem prosadil při schvalování státního rozpočtu na letošní rok v kapitole ministerstva zemědělství položku ve výši 300 milionů korun na nákup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím. A právě Ministerstvo zemědělství je státní institucí, která má jeho nápad také realizovat.
 
“Finanční prostředky určené na možný odkup vodárenské infrastruktury se do schváleného rozpočtu dostaly na základě poslanecké inciativy i přes skutečnost, že neexistoval žádný vhodný dotační titul. Příprava nového dotačního titulu včetně schvalování podmínek obvykle trvá několik měsíců. Aktuálně se jedná o nastavení konkrétních podmínek pro tento nový dotační titul, který by v souladu se zákonem o statním rozpočtu a rozpočtovými pravidly, takovouto finanční podporu na nákup vlastnických práv ke kanalizacím a vodovodům umožnil. V případě, že se podaří vyjednat podmínky, za kterých Ministerstvo financí schválí nový titul, MZe takový titul vypíše,” vysvětluje souvislosti Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství ČR.
 
Scelování infrastruktury pro municipality
Ministerstvo u dotačního titulu předpokládá následující minimální podmínky. Podpora bude možná pouze na nákup vlastnických práv na vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu dle Zákona o vodovodech a kanalizacích. Vztahovat se tedy nebude například na dešťovou kanalizaci. 
 
Žadatelé budou dle tiskového mluvčí pravděpodobně pouze obce, svazky obcí a vodohospodářské společnosti s majoritní většinou kapitálové účasti měst a obcí. Musí jít o scelování infrastruktury – žadatel tedy musí být po realizaci majoritním vlastníkem dané infrastruktury na daném území. 
 
Předpokládané podmínky zahrnují dále nutnost splnit podmínky dané Zákonem o vodovodech a kanalizacích. Jde o povinnost vypracovat plány financování obnovy (PFO) a každoročně poskytovat Vybrané údaje majetkové evidence (VÚME) a Vybrané údaje provozní evidence (VÚPE) na příslušné vodoprávní úřady, zajistit udržitelnost dle Plánu financování obnovy a také kalkulovat cenu vody pro odběratele v souladu s platnou legislativou.
 
O jaké vlastnické práva půjde? 
Dotační titul by měl být určen na nákup infrastruktury vodovodů a kanalizací tam, kde municipalita infrastrukturu nevlastní. Jedná se o zhruba 8,5 procent veškerého vodárenského majetku v ČR. 
 
Zbývající většinová část vodovodů, kanalizací, čistíren a úpraven vody je již řadu let v majetku českých měst a obcí. Jde o 91,5 procent veškerého českého vodárenského majetku. 

“Pro představu uvádíme, že celková hodnota majetku vodovodů a kanalizací v ČR v reprodukčních cenách je zhruba 1 bilion Kč, z toho hodnota majetku v nekomunálním vlastnictví je kolem 8,5 %, tj. asi 85 mld. Kč,” doplňuje Vojtěch Bílý. Dotační titul ve výši 300 milionů korun tak nebude představovat ani jedno promile celkové hodnoty českého vodárenského majetku.

Co přinese 300 milionů?

To, zda bude dotační titul nakonec vypsán či finální znění podmínek jeho čerpání jsou stále v jednání. Už dnes je ale jasné, že rozpočet ve výši 300 milionů logicky nemůže přinést výraznější změnu ve vlastnictví českého vodárenství. Ostatně otázkou je, zda je to vůbec třeba, když už dnes více než 90 procent veškerého majetku v ČR vlastní města a obce.

Můžeme tedy tak zvaně otočit list? Ne tak docela. Bezesporu jde o gesto politiků, kteří se snaží získat politické body a bohužel můžeme očekávat i další zpolitizování vodárenského oboru. To jistě není dobrou zprávou pro odbornou veřejnost ani racionálního spotřebitele.


Zdroj: Jana
Bábíková

Zdroj: Jana Bábíková

Doporučujeme