26. a 27. března bude Pražská vodárna otevřena pro návstěvníky opět zdarma

Pražské vodovody a kanalizace pro vás v rámci Světového dne vody i letos připravili možnost zdarma navštívit Muzeum pražského vodárenství v Podolí. Otevřeno bude v sobotu 26. a v neděli 27. března od 9.30 do 16.30.

6 min. čtení

O návštěvy je každoročně velký zájem, v roce 2010 přilákaly dny otevřených dveří 2 853 lidí. Samotná Pražská vodárna je unikátní památkově chráněnou budovou.

Co vás při prohlídce muzea čeká?
Interiér filtrační stanice je od výstavních prostor oddělen skleněnou stěnou a tak se návštěvníkům naskytne neuvěřitelný výhled do Engelovy "katedrály" s filtry. Celá expozice zachovává chronologické členění historického vývoje pražského vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12. století, přes vltavské vodárny renesančního období a vodárenské snahy konce 19. století, až po současné zásobování hl. m. Prahy vodou. Prohlédnout si můžete originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830, vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. a řadu dalších exponátů. Trojrozměrné předměty doplňuje řada kopií unikátního a dosud nevystavovaného archivního materiálu a množství historických fotografií. Velmi cenné jsou také sbírky druhů vodovodního  potrubí, uzavíracích elementů a další historických přístrojů a nástrojů. Samostatně je prezentována unikátní sbírka vodoměrů.

Zajímavá je jistě i samotná monumentální stavba podle projektu architekta Antonína Engela a projekčního odd. Vodáren hl. m. Prahy z let 1927–1929. Stavba vznikla  na místě staré vodárny z r. 1885. Engel se řadí mezi představitele neoklasicismu a jeho doménou byly monumentální rozsáhlé stavby. Kromě podolské vodárny je autorem generálního štábu armády na Vítězném náměstí v Praze. Studoval v Praze na ČVUT, na pražské německé technice u prof. Josefa Zítka, navštěvoval AVU ve Vídni a také tamější ateliér Otto Wagnera.

Budovy jsou vystavěny v novoklasicistním stylu, uprostřed doplněny 45 metrů vysokou vodárenskou věží. Průčelí budovy zdobí tesané pískovcové sochy, které představují alegorie pro řeku Vltavu a její významné přítoky. Kromě základní budovy určené pro filtraci vltavské vody byl v minulém století nově vystavěn i zvláštní jímací objekt nacházející se na Veslařském ostrově. Součástí celého technologického celku byla i budova strojovny s čerpadly, administrativní budova určená pro zaměstnance a vlastní objekt filtrační stanice. Na tehdejší dobu se jednalo o velmi mohutnou stavbu velkého rozsahu i objemu.

Autorsky byla vodárna postupně rozšířena v letech 1959–1962. Současný stav je po generální rekonstrukci v letech 1992–2000.

Pražská vodárna je jednou z nejvýraznějších a nejkrásnějších pražských industriálních staveb, která dodnes slouží jako záložní vodní zdroj a pomocná úpravna vody. Muzeum pražského vodárenství bylo do Podolské vodárny přemístěno roku 1997.

Pokud máte o víkendu 26 – 27.3. jiné plány, doporučujeme virtuální prohlídku Pražské vodárny na internetových stránkách Pražských vodovodů a kanalizací.

Zdroj: PVK, Wikipedie


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme