11 unijních hříšníků zůstavá

Směrnice EU jsou jasné, do konce letošního roku měly mít všechny aglomerace nad dva tisíce obyvatel moderní a ekologickou čistírnu odpadních vod a stejně tak i odpovídající kanalizaci. Dle dnešního prohlášení MZ u 11 aglomerací stále nebylo vydáno územní rozhodnutí a není požádáno o dotace. 

4 min. čtení

Ministerstvo zemědělství dnes vydalo aktuálizaci stavu plnění požadavků EU na čištění městských odpadních vod, který včera projednala vláda. Jaké pokroky jsme udělali?

Počet aglomerací, které je oproti minulému šetření možné považovat za vyřešené, stoupl o 73. Snížily se také odhadované celkové náklady na dotažení čistíren v aglomeracích s více než 2000 obyvateli, kterých se týká směrnice EU; těch je celkem 633. Dále bylo šetřením MZe zjištěno, že 11 nevyhovujících aglomerací nemá zajištěnu dostatečnou investorskou přípravu potřebných opatření. Počátkem tohoto roky nevyhovovalo ještě 13 obcí.

V roce 2010 jsou náklady na naplnění požadavků na čištění městských odpadních vod odhadovány na 34,1 mld. Kč. Minulý rok činil odhad 41,4 mld. Kč – pokles je zapříčiněn dokončením realizace některých opatření a zpřesněním odhadu nákladů jednotlivých investorů. Materiál ministerstva zemědělství byl vypracován na základě šetření z počátku tohoto roku, je tedy možná ještě určitá korekce údajů.

Ministerstvo zemědělství eviduje 11 problematických aglomerací, ve kterých podle zjištění není v současnosti zajištěná dostatečná investorská příprava, tj. na akci není vydáno územní rozhodnutí a není požádáno o dotaci.

Uvedených 11 aglomerací vytváří odpady odpovídající 0,6 % z cca 9,8 mil. tzv. ekvivalentních obyvatel v ČR, kterých se týká povinnost zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod do konce roku 2010. Ekvivalentní obyvatel je veličina užívaná pro stanovení míry produkovaného odpadu. Ve většině těchto aglomeracích již existuje určitý stupeň likvidace odpadních vod, tzn. nejedná se v žádném případě o živelné vypouštění všech produkovaných odpadní vody do životního prostředí.

Počet aglomerací, kde se předpokládá zahájení realizace nejpozději do konce roku 2010, je 146 s odhadovanými náklady 24,4 mld. Kč.

Další aglomerace nestihnou zahájit stavební práce do konce roku 2010, ale mají vyřešeno financování i projektovou přípravu.


Zdroj: (kap)

Zdroj: (kap)

Doporučujeme