1. SčV: Průzkum spokojenosti přinesl dobré výsledky a ukázal nové možnosti

Na čtyři stovky respondentů oslovila společnost 1.SčV, a. s. během září a začátkem října v rámci průzkumu spokojenosti zákazníků. Ten se týkal úrovně služeb, poskytovaných informací nebo kvality dodávané vody. Obyvatelé obcí a měst na Příbramsku, Praze-Západ a Praze-Východ prokázali vysokou spokojenost se službami i kvalitou vody.

4 min. čtení

Průzkum spokojenosti jsme zadávali již devátým rokem. Jeho cílem bylo zajištění informací týkajících se spokojenosti zákazníků s úrovní našich služeb, s kvalitou dodávané vody a mírou jejího užívání, s poskytovanými informacemi nebo přístupem zaměstnanců. Získané informace využijeme jako podněty pro případné zlepšení, uvedla důvody průzkumu Kristina Blazsczyková, tisková mluvčí společnosti 1.SčV, a. s.

Průzkum společnost realizuje ve spolupráci s nezávislou externí agenturou IBRS – International Business and Research Services s.r.o. Samotný průzkum se uskutečnil v rámci celé skupiny Veolia Voda. V regionu, kde vodohospodářský majetek provozuje 1.SčV, a. s., oslovila agentura čtyři sta respondentů. Cílovou skupinou byli individuální zákazníci a majitelé rodinných domků, správci bytových domů, bytová družstva a firmy. 96 procent dotázaných projevilo vysokou celkovou spokojenost s úrovní služeb. Bytová družstva a firmy ji ohodnotily ještě o dvě procenta lépe. 91 procent zákazníků je spokojená s kvalitou vody a 99 procent pak s plynulostí jejích dodávek.

Na vysoké úrovni je podle klientů chování zaměstnanců. Oproti minulému roku se však mírně snížila spokojenost s poskytováním informací. Dostupnost vyhovuje 81 procentům lidí a kvalita 77 procentům. „Firmy a bytová družstva preferují jako zdroj informací především internet. U domácností pak záleží na věku a vzdělání. Internet upřednostňují mladší s vyšším vzděláním, naopak starší preferují brožury a letáky,“ doplnila Blaszczyková. Desetiminutový dotazník se týkal také vody z kohoutku. Tu podle průzkumu pije 87 procent zákazníků 1.SčV.

„Závěry průzkumu budeme zohledňovat při dalším směřování zákaznické komunikace a celkovém zlepšování poskytovaných služeb,“ shrnula Kristina Blaszczyková.

 

Spokojenost s úrovní služeb je vysoká. Oproti minulému období vzrostla u firemních zákazníků.

 

Vaše dotazy zodpoví:
Kristina Blaszczyková
tisková mluvčí 1. SčV, a.s
tel.: 318 622 631
mob.: 602 479 451
asistentka@1scv.cz


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme