Katalog

1. SČV, a.s.

1.SčV, a.s., se zabývá výrobou a distribucí pitné vody, odváděním a čištěním odpadních vod, prováděním stavebn…

Královéhradecká provozní, a.s.

Společnost Královéhradecká provozní, a.s. je vodárenskou společností, jejíž převažující činností je provozování…

Moravská vodárenská, a.s.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, člen skupiny Veolia Voda, je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury…

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. provozuje vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a…

Ravos, s.r.o.

Rakovnická vodohospodářská společnost, člen skupiny Veolia Voda, je provozovatelem vodovodů a kanalizací na území okresu Rakovník.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizová…

Středočeské vodárny, a.s.

Společnost Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) zásobuje téměř tři stovky tisíc obyvatel Středočeského kraje (býv. okresy Kladno, Mělník, č…

Vodárna Plzeň a.s.

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Plzně, v bývalých okresech Plzeň – sever a…

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. (VOSS) je členem skupiny VEOLIA VODA Česká republika, a.s., největší vodohospodářské společnosti na…

Vodospol s.r.o.

VODOSPOL s.r.o. Klatovy člen skupiny VEOLIA VODA Česká republika, a.s., je vodohospodářská společnost, jejímž hlavním předmětem činnosti je provozován…

AQUA SERVIS, a.s.

AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou Akcionáři společnosti: ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.: 66 % akcií Města, obce, svazky obcí : 34 % akcií

AQUALIA GESTIN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.

provozovatel vodovodů a kanalizací na území Španělského království, Portugalska, Itálie a ČR

AQUASTOP, v.o.s.

Provozování vodovodů a kanalizací Obce: Vrbno pod Pradědem, Karlovice, Karlova Studánka, Ludvíkov, Malá Morávka, Valšov.

AQUAŠUMAVA, s.r.o.

Firma AQUAŠUMAVA s.r.o. provozuje na různé úrovni smluvních vztahů: a) Služby pro obce, které si zajišťují provozování vlastními silami: b) Komplexní provozování v následujících obcích: Prášily,…

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

lavní činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů a kanalizací, revize…

Českoskalické vodárny, s.r.o.

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Čevak a.s.

Mezi hlavní činností patří provozování vodovodních a kanalizačních sítí, čištění odpadních vod, výroba pitné vody, tlakové čištění kanalizace apod.

CHEVAK Cheb, a.s.

Společnost CHEVAK Cheb, a. s. zajišťuje kvalitní služby obyvatelům, podnikatelským subjektům i návštěvníkům regionu v oblasti zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod.

Chodské vodárny a kanalizace a.s.

CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu.

ČOV Jablonec nad Jizerou, a.s.

Odstraňování pevných odpadů. Odvádění a čištění odpadních vod.

Frýdlantská vodárenská společnost a.s.

Hlavní náplní činnosti a posláním Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. je zajištění dodávek kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro obyvatele Frýdlantského výběžku. Společnost…

Jesenická vodohospodářská společnost, s.r.o.

Nejdůležitější pracovní náplní Jesenické vodohospodářské společnosti, spol. s r.o., vyplývající ze smluv o provozování, je dodávka pitné vody odběratelům a odkanalizování odpadních vod.

Jesenická vodohospodářská společnost, s.r.o.

Nejdůležitější pracovní náplní Jesenické vodohospodářské společnosti, spol. s r.o., vyplývající ze smluv o provozování, je dodávka pitné vody odběratelům a odkanalizování odpadních vod.

Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.

Společnost Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec, a.s. provozuje více jak 25 měst a obcí, ve kterých spravuje vodohospodářskou infrastrukturu. Majiteli společnosti jsou samotné obce, které vlastní…

Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

Správa a údržba vodovodů a kanalizací.

Lesní a vodní hospodářství Švihov

Provozovatel veřejného vodovodu a kanalizace ve Švihově. Příspěvková organizace.

Městské vodovody a kanalizace Jaroměř, s.r.o.

Provozování vodovodů a kanalizací

Městské vodovody a kanalizace Skuteč, s.r.o.

Posláním společnosti je výroba a dodávka pitné vody,odkanalizování a čištění vod splaškových, údržba a výstavba vodovodní a stokové sítě. Společnost zásobuje 5 360 obyvatel pitnou vodou. Roční…

Městské vodovody a kanalizace Úpice

Provozování vodovodů i kanalizací pro veřejnou potřebu a bioplynové fermentační stanice.

Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí

Městské vodovody a kanalizace ve Vrchlabí jsou příspěvkovou organizací města Vrchlabí. Hlavním a důležitým objektem pro zásobování pitnou vodou nejen pro Vrchlabí, ale i pro některé spádové oblasti …

Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová, s.r.o.

Společnost působí od roku 1994 jako provozovatel veřejného vodovodu, kanalizace a ČOV v České Třebové a dále v obcích Přívrat, Němčice, Rybník a Třebovice, jako provozovatel veřejného vodovodu.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Posláním akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace je zajistit plynulou dodávku kvalitní pitné vody a zároveň zabezpečovat odkanalizování a následné čištění odpadních vod. Zároveň také …

REVOS Rokycany, s.r.o.

Společnost Revos Rokycany, s.r.o. je významným dodavatelem pitné vody a ostatních vodárenských služeb. Působí na trhu nepřetržitě od roku 1993 a…

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Společnost dodává kvalitní pitnou vodu zákazníkům z regionu severní Moravy a Slezska a stará se také o odvádění a čištění vod odpadních.

Skupinový vodovod Dobrochov

Úprava a rozvod pitné a užitkové vody.

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Mezi hlavní činnosti společnosti patří provozování vodovodů spolu s úpravnami pitných vod a kanalizací spolu s čističkami odpadních vod. Výroba a rozvod pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní…

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. vznikla v roce 1994 privatizací podniku Vodovody a kanalizace Šumperk, který byl dlouholetým správcem vodovodů a kanalizací obcí a měst okresu…

Technické služby Strakonice, s.r.o.

Provoz a zajišťování technických služeb města.

Technické služby Třešť, spol. s r. o.

Hlavním předmětem činnosti je nabídka služeb v oblasti vodoinstalatérství, provozování městské čistírny, údržba a opravy vodovodního řadu, atd.

Technické služby Žacléř, spol. s r.o

Společnost Technické služby Žacléř, spol. s r. o. byla založena městem Žacléř 27.05.2002 a zapsána do obchodního rejštříku 23.05.2003, jakožto nástupce příspěvkové organizace Vodovody a kanalizace…

TEPVOS, spol s r.o.

Provozovatel ve měste Ústí nad Orlicí.

Tepvos, spol s r.o.

Provozovatel ve městě Ústí nad Orlicí.

Václav Vonásek – BRAVOS

Společnost zajišťuje provozování vodovodů a kanalizací, projekční činnost a rovněž také poradenství v oblasti vodohospodářství.

VAK Bruntál, a.s.

Základním cílem akciové společnosti VaK Bruntál a.s. je zabezpečení plynulé dodávky kvalitní pitné vody, dále pak odvádění a čištění odpadních vod, při zachování sociálně únosných cen vodného a…

VHOS, a.s.

Největší provozovatel vodárenské infrastruktury v okrese Svitavy, dodavatel pitné vody pro více než 50.000 obyvatel.

Voda Červený Kostelec, s.r.o.

Provozovatel vodovodů a kanalizací města Červený Kostelec. Společnost dále na základě uzavřených smluv provozuje a provádí údržbu vodovodů pro veřejnou potřebu v obcích Červená Hora, Horní Rybníky –…

VODAK Humpolec, s.r.o.

Společnost VODAK Humpolec,s.r.o. působí na okrese Pelhřimov a částečně na okrese Benešov. Jednou z hlavních činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací v rozsahu plynoucím z uzavřených…

Vodárenská akciová společnost, a.s.

Provozuje vodohospodářskou infrastrukturu ve více než 600 obcích. Společnost zahrnuje divizi technickou a 6 divizí provozních působících na území okresů Brno-venkov, Boskovice, Jihlava, Třebíč,…

Vodárenská společnost Chrudim a.s.

Největší provozovatel vodárenské infrastruktury v okrese Chrudim, dodavatel pitné vody pro více než 80.000 obyvatel.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Firma zajišťuje dodávky pitné vody, odvádění i čištění odpadních vod pro obyvatele i podniky a rozvoj vodohospodářských zařízení.

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Provozovatel vodovodů a kanalizací.

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

Vodohospodářská společnost Benešov vznikla v roce 1993 privatizací Středočeských vodovodů a kanalizací, s. p. závod Benešov. Od roku 2000 je součástí mezinárodní společnosti ONDEO. V roce 2002 se na…

Vodohospodářská společnost ČERLINKA, s.r.o.

Předmět podnikání: - provozování vodovodů a kanalizací - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - nakládání s odpady …

Vodohospodářská společnost Dobříš, s.r.o.

Vodohospodářská společnost Dobříš zajišťuje zásobování pitnou vodou v těchto městech a obcích: Dobříš (Stará Huť, Nový Knín, Županovice, Chramiště, Chotilsko, Prostřední Lhota (Mokrsko), Voznice,…

Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o.

Společnost v současné době provozuje: 150 km vodovodních sítí, 4 662 vodovodních přípojek o délce 40 km, 91 km kanalizačních systémů, 3 849 kanalizačních přípojek o délce 27 km, 8 ČOV.

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.

Společnost je provozovatelem vodárenské infrastruktury v těchto obcích: Adamov - Bratčice - Březí - Břežany II - Budkovice - Církvice - Čáslav - Čeřenice - Čestín - Dobročovice - Drobovice - Dubina …

Vodohospodářské služby RT, s.r.o.

Firma nabízí komplexní služby v oblasti vodního hospodářství, zejména při provozu vodovodů a kanalizací na základě zákonného oprávnění na provoz vodovodů a kanalizací.

Vodos, s.r.o.

Vodos provozuje vodárenskou infrastrukturu pro 55 000 obyvatel okresu Kolín, Kutná Hora a Praha-východ. Společnost je součástí koncernu ENERGIE AG Oberösterreich.

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Dodavatel pitné vody na Berounsku, Hořovicku, Březnicku a v oblasti Prahy západ. Současně také zajišťuje odvádění a čištění odpadních vod. Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. patří do…

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Provozování vodovodů a kanalizací.

Vodovody a kanalizace Hlučín, a.s.

Společnost provozuje vodovodní síť v Hlučíně, Bobrovníkách a Darkovičkách v celkové délce 71 925 m a zásobuje pitnou vodou cca 14 000 obyvatel.

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Vak Hodonín, a.s. působí v regionu zahrnujícím okres Hodonín a části okresů Břeclav, Vyškov a Kroměříž. Pitnou vodou zásobuje 68 obcí a měst, odkanalizování zajišťuje pro 45 obcí a měst, provozuje 2…

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Předmět činnosti akciové společnosti VAK Jablonné nad Orlicí se rozšířil z tradičních činností, kterými jsou výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, údržba a opravy VH sítí a…

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Hlavní činností je provozování vodovodů a kanalizací, výroba a dodávka pitné vody včetně náhradního zásobování v případě přerušení dodávky z důvodu poruchy nebo opravy. Zabezpečení odvádění odpadních…

Vodovody a kanalizace města Kdyně, spol s r.o.

Provozování vodovodů a kanalizací

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav zásobuje pitnou vodou přibližně sto tisíc obyvatel bývalého okresu Mladá Boleslav a zároveň odebrané a znečištěné vody čistí na svých…

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Společnost dodává kvalitní pitnou vodu převážné části území okresu Náchod a stará se také o odvádění a čištění odpadních vod. Zajišťuje plynulé dodávky pitné vody v neomezeném množství a likvidaci…

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. má statut smíšené společnosti (vlastní infrastrukturní majetek a zároveň ho i provozuje). V drtivé většině akcie vlastní města a obce okresu Nymburk. Vodovody…

Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je provozování veřejných vodovodů a kanalizací. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Pardubice zajišťuje tuto činnost zhruba na území bývalého okresu…

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Hlavním úkolem společnosti je plynulá a spolehlivá dodávka kvalitní pitné vody zákazníkům regionu. Zajišťuje rovněž odvádění a čištění odpadních vod s velkou účinností čištění.

Vodovody a kanalizace Studénka s.r.o.

Hlavní náplní činnosti společnosti je provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody na území města Studénka.

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Výroba a dodávka kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. je společností provozující vodovody a kanalizace s čistírnami odpadních vod na území okresu Vyškov, včetně dalších služeb s vodním hospodářstvím spojených.

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

Distribuce pitné a užitkové vody. Odvádění odpadních vod.

Vodovody, spol. s. r. o.

Firma VODOVODY spol. s r.o., provozuje vodovodní a kanalizační sítě města Litomyšle a vodovodů v některých okolních obcích.

ŽAP-VaK-VODOVOD Opočno, s.r.o.

Hlavní náplní činnosti naší společnosti je zásobování města Opočna pitnou vodou, čištění odpadních vod, údržba vodovodních a kanalizačních sítí, spravování vodojemů, úpraven vody, atp.

Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE