Katalog

CENIA - česká informační agentura životního prostředí

K 1.4.2005 byla z ČEÚ na základě rozhodnutí ministra životního prostředí zřízena CENIA, česká informační agentura životního prostředí, která funguje jako státní příspěvková organizace Ministerstva…

Český hydrometeorologický ústav

POBOČKY Pobočka České Budějovice Antala Staška 1177/32 370 07 České Budějovice 7 Pobočka Plzeň Mozartova 1237/41 323 00 Plzeň Pobočka Ústí nad Labem Kočkovská 2699/18, poštovní…

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství je podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství,…

Ministerstvo životního prostředí

MŽP je ústředním orgánem státní správy pro: * ochranu přirozené akumulace vod * ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod * ochranu ovzduší * ochranu…

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Je jedním ze základních…

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Jeho postavení a úkoly jsou stanoveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých…

Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE