Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Začala rekonstrukce vodojemu Svatá Anna v Táboře. JVS za ní zaplatí přes 30 milionů

Začala rekonstrukce vodojemu Svatá Anna v Táboře. JVS za ní zaplatí přes 30 milionů

Na 30,5 milionů korun bez DPH vyjde Jihočeský vodárenský svaz (JVS) rekonstrukce vodojemu Svatá Anna v Táboře - Měšicích, na který je napojena celá aglomerace, tvořená městy Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Práce potrvají až do druhé poloviny roku 2019. 

"Jde o klíčový vodojem pro celé Táborsko, které je jedním z našich největších odběratelů. Opravy jsou naplánované tak, aby vždy fungovala alespoň jedna komora vodojemu a zásobování vodou nebylo narušeno,“ říká Antonín Princ, ředitel JVS. 

Z veřejné soutěže vyšla vítězně českobudějovická společnost AVE – servis, zaměřená na speciální stavební práce.

Zakázka zahrnuje sanaci čtyř nádrží, technologie, trubních rozvodů a inženýrských sítí. Opraví se také obslužná komunikace a zpevní venkovní plochy. Nepotřebné objekty jako dochlorování se zbourají, naopak se přistaví nová armaturní komora.

Komplex vodojemu Svatá Anna tvoří dva vodojemy „starý“ a „nový“ s kapacitou 2000 a 4000 m3 vody. Postaveny byly v 60. resp. 80. letech minulého století a jejich stav už současných nárokům na bezpečné dodávky nevyhovuje.

„Díky rekonstrukci se také upraví nátok do akumulační komory z vodojemu Chotýčany. Tím se optimalizuje využití kumulačního objemu vodojemu a zlepší provozní spolehlivost zásobení jednotlivých spotřebišť. Zlepší se technický stav obou vodojemů a přístup obsluhy k jednotlivým technologickým zařízením, minimalizují se provozní náklady,“
vysvětlil Antonín Princ.

Pitná voda na Táborsko teče dálkovým vodovodem ze zhruba 75 km vzdálené Úpravny vody Plav na Českobudějovicku, která zpracovává povrchovou vodu z nádrže Římov na řece Malši. Z ní pak pitná voda putuje pomocí čerpadel do vodojemů Hosín a Chotýčany, odkud se gravitačně přivádí do vodojemu Svatá Anna a také do dalšího táborského vodojemu Čekanice.

Do Tábora lze pitnou vodu dovést z ÚV Plav také přes západní větev Vodárenské soustavy jižní Čechy, která zahrnuje oblast Prachatic, Strakonic, Blatné a Písku a také Temelín, Týn n.V., Sudoměřice u Bechyně. Odtud se voda čerpá do vodojemu Hodušín, který je nejvyšším místem na trase řadu Tábor – Milevsko. Toto propojení výrazně zvyšuje provozní spolehlivost v případě, že by nastaly poruchy a havárie.

JVS má přitom přímo v Táboře i další úpravnu vody „Rytíř“, která prošla rekonstrukcí a je kdykoliv schopna upravit vodu z nádrže Jordán.
„Zásobování pitnou vodou je neodmyslitelnou součástí běžného života každé obce i jejího rozvoje. Proto dlouhodobě cíleně budujeme celý systém tak, aby byl bezpečný a měl alternativní řešení,“ dodal ředitel. Podíl samotného města Tábor na celkovém odběru vody z Vodárenské soustavy jižní Čechy činil vloni 10,3 procenta (přes 1,6 milionů m3 vody) a po Českých Budějovicích (30,4 procenta) byl druhým největším.

 

12. 10. 2018 redakce
Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE