Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Výrobce chipsů v Choustníku buduje vodovod, který umožní napojení i okolním obcím

Výrobce chipsů v Choustníku buduje vodovod, který umožní napojení i okolním obcím

Téměř desetikilometrový vodovod, který začala z Košic u Soběslavi do Choustníku budovat společnost Intersnack, umožní v případě zájmu získat dostatečný zdroj kvalitní pitné vody z jihočeské vodárenské soustavy také obyvatelům Krátošic, Skopytců a Kajetína. Právě u nich vzniknou odbočky pro budoucí napojení. 

„Pro nás to je jediné možné strategické, dlouhodobé řešení. Naše výroba je hodně náročná na spotřebu vody a ze svých ani obecních studní víc vody při dlouhodobém suchu už nelze získat. To potvrdil i geologický průzkum, který jsme při přípravě projektu rovněž prováděli. Pomůže-li to vyřešit či zlepšit situaci s vodou v okolních obcích, pak to je bonus navíc,“ říká Miloš Cikrt, ředitel choustnického závodu Intersnacku, největšího českého výrobce bramborových lupínků.

Podle Antonína Prince, ředitele Jihočeského vodárenského svazu (JVS), který vodárenskou soustavu vlastní i provozuje, jde o projekt, který v případě potřeby a zájmu obcí může řešit víc problémů.

Využít ho plánuje také obec Choustník, které umožní na obecní vodovod napojit místní části, kde lidé čerpají vodu zatím ze studní.  „Primárně půjde o Kajetín,“ uvedl starosta Jan Kubart. Předpokládá, že až Intersnack uzavře své vrty, spodní hladina vody stoupne. Nabízí se i možnost některý z jeho vrtů převzít. „Dálkový vodovod je prostě významnou investicí a jsme za něj rádi. Využijí ho obce po trase a nikdy nelze ani vyloučit, že do budoucna také my,“ dodal starosta Choustniku. 

Projekt, jehož příprava trvala tři roky, zahrnuje stavbu předávací a čerpací stanice a 9872 metrů vodovodního řadu, který se na vodárenskou soustavu napojí v Košicích u předávacího místa pro obec, a skončí ve vodojemu firmy. Stavba vede po pozemcích šesti obcí a skončí v létě 2021.

Intersnack zatím nedostatek pitné vody, potřebné k mytí, škrábání a krájení brambor, řeší jejím každodenním dovážením cisternami z 15 kilometrů vzdáleného Tábora. A to i přesto, že použitou vodu čistí a znovu ještě jednou využije. Zároveň z ní vytáhne škrob, který dál zhodnotí. Vypouštěná voda se pak čistí ve vlastní a následně také obecní čističce odpadních vod.

„Z vlastních studní nám chybí zhruba třetina potřebného množství. Na výrobu tuny chipsů je třeba asi 15 tisíc litrů pitné vody. Brambory obsahují škrob a cukr, a kdyby se neupravovaly pod vodou, hnědly by,“ dodává Miloš Cikrt.

Jihočeský vodárenský svaz, který je s produkcí přes 16 milionů m3 největším dodavatelem vody v regionu, letos aktualizoval pravidla připojování nových odběratelů na Vodárenskou soustavu jižní Čechy.

Jak vysvětluje Antonín Princ, požadavky na napojení se množí, a proto bylo nutné zavést systémový přístup, aby nedošlo k poškození současných odběratelů na příslušné větvi soustavy. „A to jak z hlediska technických, kvalitativních, tak i ekonomických parametrů. Proces od záměru po napojení na soustavu bývá administrativně zdlouhavý. Je nezbytné ho mít celou dobu až do realizace pod kontrolou právě na základě jasných pravidel,“ doplnil ředitel JVS. 

Foto: Wikipedia, Effenberger, licence

1. 10. 2020 redakce
Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE