Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Vodárny Kladno-Mělník dokončí v roce 2017 propojení vodovodů

Vodárny Kladno-Mělník dokončí v roce 2017 propojení vodovodů

Vodárny Kladno-Mělník dokončí v roce 2017 propojení vodovodů v celém regionu. To umožní, aby v případě havárie byla do místa vedena voda z náhradního zdroje. Práce na posledním úseku propojovacího potrubí by měly začít příští rok a skončit v roce 2017. Projekt si vyžádá zhruba 20 milionů korun.

Systém propojí nadregionální přivaděče vody pro zásobování 260.000 obyvatel, tedy všech, které zásobují Středočeské vodárny.

Úsek, kde ještě není propojení dokončeno, se nachází u Mlčechvost na Mělnicku. Propojovací řad povede mezi obcemi Mlčechvosty a Vepřek, čerpací stanice dopraví potřebné množství pitné vody do vodojemu Radovič u Velvar. Letos bude vypracován projekt pro stavební povolení, uvedl investiční ředitel Vodáren Kladno-Mělník Jaroslav Černý. Vodárny budou na tento projekt žádat o dotaci ministerstvo zemědělství.

Pokud by se například stala havárie u zdroje Mělnická Vrutice, bude možné tento zdroj nahradit jiným, například z Prahy. Voda nyní směřuje směrem z Mělníka na Kladno, ale v případě potřeby bude v nadregionálním systému možné směrování zdroje z opačné strany, například z nádrže Želivka do Mělníka.

Středočeské vodárny od roku 2004 provozují vodovody a kanalizace na Mělnicku, Kladensku a v částech Rakovnicka, Mladoboleslavska a v okolí Prahy. Společnost zásobuje vodou 260.000 obyvatel a spravuje majetek za více než 2,1 miliardy korun, což je přes 2000 kilometrů vodovodní sítě a 800 kilometrů kanalizačních stok. Provozuje 91 vodojemů o objemu 50 až 40.000 krychlových metrů vody. Největší vodojem Středočeských vodáren je na Kožově hoře u Kladna.

 

Foto: Wikipedia, licence

10. 3. 2015 ČTK
Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE