Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Vodárenství.cz – KONTAKTNÍ ÚDAJE

Vodárenství.cz – KONTAKTNÍ ÚDAJE

Vodarenstvi.cz si klade za cíl přinášet široké veřejnosti co nejkomplexnější zpravodajství o českém i světovém vodárenství. Server byl připraven pod záštitou Sdružení odborů vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

„Zájem veřejnosti o otázky spojené s vodárenstvím v poslední době neustále roste. Proto velice vítáme, že zde nyní existuje internetový zpravodaj, kde budou všechny důležité či zajímavé údaje soustředěny na jednom místě. Věříme, že se veřejnost jistě brzy naučína www.vodarenstvi.cz hledat odpovědi na vše, co ji v souvislosti s vodárenstvím zajímá,“uvedl předseda SOVAK ČR Ing. František Barák.
 
Na webu Vodárenství.cz jsou články řazeny do tematických okruhů – Kvalita vody, Cenotvorba, Vodárenský systém, Financování, Regiony a Zahraničí.
 
V sekci Kvalita vody jsou zveřejňovány zprávy o kontrolách jakosti pitné vody v rámci celého koloběhu vodárenským systémem, nejnovější výzkumy a poznatky o složení pitné vody a jeho dopadu na zdraví člověka, či informace o způsobech ochrany vysoké jakosti pitné vody v ČR.
Oblast Cenotvorba zahrnuje články o cenách vodného a stočného, jejich vývoji, způsobech jejich stanovení a vlivech, které se do konečné cenové hladiny promítají. V rámci sekce Vodárenský systém se návštěvníci stránek dozvědí zajímavosti o všech fázích přípravy pitné vody před konečnou distribucí do domácností, dále se tato oblast věnuje úloze státu, legislativě či regulaci vodárenství u nás i v Evropě. Oblast Financování je zaměřena především na dotační programy a jejich mnohdy obtížnou implementaci v praxi. Téma Zahraničí je věnováno vodárenským systémům, spotřebě vody či cenám vodného a stočného ve světě. V sekci Regiony je vyčleněn prostor pro informace z jednotlivých krajů a obcí.
 
Kromě výše zmíněných témat lze na Vodárenství.cz nalézt rovněž nejrůznější statistiky, monitoringy, přehledy a zprávy vodárenských organizací a dalších souvisejících institucí.
 
„Voda sehrává v našich životech zcela nezastupitelnou roli. Zajištění dodávek pitné vody je základním předpokladem pro fungování jakékoli společnosti. Toto téma si rozhodně zaslouží naši zvýšenou pozornost. Přeji tedy Vodárenství.cz co nejvíce zajímavých zpráv a stále rostoucí řadu spokojených čtenářů,“ dodala ředitelka SOVAK ČR Ing. Miloslava Melounová.
 

VODARENSTVI.CZ
Adresa: Šaldova 26a, 186 00 Praha 8
Email: redakce@vodarenstvi.cz

Kontaktní osoba: Jana Bábíková
Email: jana.babikova@vodarenstvi.cz
Mobil: 736 200 666

26. 1. 2010 
Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE