Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Uzávěrka registrací na konferenci Podzemní vody ve vodárenské praxi se blíží

Uzávěrka registrací na konferenci Podzemní vody ve vodárenské praxi se blíží

Po úspěšném prvním ročníku této konference se organizátoři rozhodli uspořádat v roce 2015 druhý ročník, který se uskuteční 1. a  2. dubna v Dolní Moravě. Hlavními tématy celé akce budou SUCHO a ZEMSKÉ TEPLO. Těšit se můžete odborníky z vysokých škol a výzkumné sféry i vodárenské a hydrogeologické praxe.

Oživením bude nepochybně prezentace aktuálních poznatků z přípravy a realizace nejvýznamnějších akcí a úkolů vážících se k nosným tématům konference, tj. zvládání sucha a nekolizního využívání tepelné energie podzemní vody a horninového prostředí.


Přednášky seznamující  s aktuálními vodárenskými a hydrogeologickými poznatky, problémy a možnostmi jejich řešení bude tentokrát významně omezena na dva mimořádně aktuální okruhy: „SUCHO“ s podtitulkem „Jak řešit nedostatek podzemní vody způsobený vlivem klimatického sucha“ a „ZEMSKÉ TEPLO“ s podtitulkem „Jak řešit střet zájmů Vrty pro tepelná čerpadla versus ochrana podzemní vody“. Prostor bude samozřejmě otevřen i pro prezentaci poznatků a zkušenosti z praktického života vodárenských společností.


 

PROGRAM KONFERENCE:

1. 4. 2015 středa


10,00 – 10,30 Zahájení konference a projevy hostů

10,40 – 12,00 Přednáškový blok I - Sucho

10,40 – 11,00 RNDr. Hana Prchalová:
Sucho a nedostatek vody – Evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR

11,00 – 11,20 Ing. Eva Soukalová, CSc.:
Hydrologické sucho v podzemních a povrchových vodách

11,20 – 11,40 RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.:
Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení podzemní vody

11,40 – 12,00 RNDr. Josef Datel Ph.D., Ing. Anna Hrabánková:
Riziko sucha a nouzové zásobování v malých vodárenských systémech

12,00 – 13,30 Oběd

13,30 – 16,20 Pokračování přednáškového bloku I - Sucho

13,30 – 13,50 Ing. Radek Vlnas:
Přesnost pozorování změn hydrologické bilance z hlediska bilancování využitelných vodních zdrojů

13,50 – 14,10 Ing. Adam Vizina Ph.D.:
Vyhodnocení četnosti suchých období v ČR v podmínkách klimatické změny

14,10 – 14,30 RNDr. Martin Milický, Ing. Jan Uhlík Ph.D.:
Hydraulické modely jako nástroj k prognózám vlivu meteorologického sucha na stav zásob podzemní vody

14,30 – 14,50 Mgr. Hana Semíková:
Metoda pulzního hydraulického štěpení hornin pro účely zeefektivnění jímání podzemní vody nebo zemského tepla

14,50 – 15,10 RNDr. Svatopluk Šeda:
Systémová opatření vedoucí k zmírňování nedostatku vody vlivem sucha

15,10 – 15,40 Káva

15,40 – 16,00 RNDr. Zbyněk Hrkal, Ph.D.:
Řízená umělá infiltrace jako nástroj proti suchu i povodním – její perspektivy v České republice

16,00 – 16,20 Mgr. Marek Skalický:
Umělá infiltrace lokality Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

16,20 – 17,30 Přednáškový blok II – diskusní příspěvky k tématu Sucho

16,20 – 16,40 Ing. Jiří Novák, Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.:
Jednotlivé podoby sucha a jejich dopady na vodárenské zdroje na Moravě

16,40 – 17,30 Volné diskusní příspěvky z vodárenské praxe k tématu Sucho

19,00 Večeře


2. 4. 2015 čtvrtek


9,00 – 12,00 Přednáškový blok III - Tepelná čerpadla

9,00 – 9,20 Ing. Josef Slováček:
Tepelná čerpadla na českém trhu a jejich perspektiva

9,20 – 9,40 Ing.arch. Pavel Cihelka:
Vrty pro tepelná čerpadla země-voda a voda-voda. Projekt, realizace, současná legislativa

9,40 – 10,00 Mgr. Michal Havlík:
Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů

10,00 – 10,30 Káva

10,30 – 12,00 Přednáškový blok IV – diskusní příspěvky k tématu tepelná čerpadla

10,30 – 10,50 RNDr. Svatopluk Šeda:
Vrty pro tepelná čerpadla versus ochrana vodárensky využívaných vodních zdrojů

10,50 – 11,50 Volné diskusní příspěvky z vodárenské praxe k tématu tepelná čerpadla a k jiným problémům k řešení

11,50 – 12,00 Závěr konference

12,00 – 14,00 Oběd a odjezd domů, na sjezdovky a hřebenové trasy v masívu Kralického Sněžníku…… (pobyt si lze prodloužit na celý následující velikonoční víkend)


 

Uzávěrka přihlášek pro posluchače je již 28. února.

Podrobné informace a přihlášku na akci naleznete zde.

18. 2. 2015 AXIS STUDIO
Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE