Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Úpravna vody Bedřichov zajišťuje vodu pro 55 tisíc obyvatel Liberce

Úpravna vody Bedřichov zajišťuje vodu pro 55 tisíc obyvatel Liberce

SOVAK ČR tento týden prezentoval své stanoviska na výjezdním zasedání v areálu Úpravny vody Bedřichov. Pro ty z vás, kteří se z časových důvodů na sever Čech nedostali, jsme připravili malé představení této rekonstruované úpravny v Jizerských horách, která je významným zdrojem skupinového vodovodu Liberec – Jablonec nad Nisou.

Do provozu byla úpravna v Bedřichově uvedena v roce 1987. Surovou vodu odebírá z vodního díla Josefův Důl, vybudovaném na říčce Kamenici. Díky moderním technologiím se nyní vyrovná i s výkyvy v kvalitě surové vody. Úpravna vody je dvoustupňová a dvoulinková. Její maximální výkon (výroba upravené pitné vody) je stanoven na 370 litrů za sekundu, průměrný výkon dosahuje 190 l/s. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) zásobují pitnou vodou z úpravny Bedřichov přibližně 55 000 obyvatel, především v krajském městě Liberec.

Rekonstrukce úpravny vody (ÚV) v roce 2014 zahrnovala doplnění prvního separačního stupně - flotaci a rekonstrukci druhého separačního stupně - filtrace. Celkové náklady na stavbu přesáhly 120 milionů korun včetně DPH. Cílem provedené rekonstrukce bylo modernizovat technologii ÚV tak, aby se vyrovnala se zhoršenou kvalitou surové vody, ke které může dojít, když se nárazově zvýší výskyt nežádoucích mikroorganismů, a zajistila výrobu pitné vody v souladu s požadavky legislativy.

Jak je kontrolována kvalita vody?  

Zákazníci společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou zásobováni kvalitní pitnou vodou. Společnost kontroluje kvalitu vody jak při odebírání ze zdroje, tak dále na úpravně, v distribuční síti a v kohoutku v domácnostech zákazníka. Odebrané vzorky analyzuje akreditovaná laboratoř. Ani vysoké teploty posledních dní neměly vliv na kvalitu vody v distribuční síti. Dodávaná pitná voda splňuje požadavky platné legislativy - vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb.

Voda z veřejného vodovodu nepotřebuje domácí filtry

Přestože je kvalita vody vysoká, objevují se u zákazníků dealeři a nabízejí filtry na úpravu vody. Nabízené služby však rozhodně nejsou pro získání kvalitní pitné vody nutné. Informace, které šíří dealeři filtrů o nedostatečné kvalitě vody z kohoutku napojeného na veřejný vodovodní řad, jsou smyšlené a zavádějící. Je-li zákazník napojen na veřejný vodovodní řad, dodavatel pitné vody zodpovídá za to, že ve vašich domácnostech, z vašich vodovodních kohoutků teče kvalitní, zdravotně nezávadná pitná voda.

Kontrola dodávané pitné vody je prováděna pravidelně podle programu kontrol, který pro každý rok schvaluje Krajská hygienická stanice. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. za kvalitu dodávané pitné vody svým zákazníkům ručí.Foto: SVS

4. 8. 2016 redakce
Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE