Rewrite letters from the image.
 
 
detail

SVS zahájí rekonstrukci vodovodních přivaděčů v Lounech

SVS zahájí rekonstrukci vodovodních přivaděčů v Lounech

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2015 – rekonstrukci vodovodních přivaděčů v Lounech, v Jimlínské ulici. Stávající přiváděcí vodovodní řady v blízkosti Jimlínské ulice jsou ve špatném technickém stavu, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci.

Řady jsou z azbestocementu o vnitřním průměru 300 mm (přivaděč Černčice) a 350 mm (přivaděč HTP). Řady jsou vedeny zčásti přes soukromé pozemky a zčásti v komunikaci.

„Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy korun dáváme 80 %, tj. celou miliardu korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Obnova majetku je v centru našeho zájmu, proto podíl prostředků určených na obnovu rok od roku roste. V rámci naší zahajované investiční akce v Jimlínské ulici budou zrekonstruovány nevyhovující vodovodní přivaděče, které jsou určeny k zásobování cca 7000 obyvatel Loun.“, informoval generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti. Ing. Bronislav Špičák.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci přivaděčů použito potrubí z litiny o vnitřním průměru 300 mm v celkové délce 1335,2 metrů a pro propoj potrubí z polyetylénu vnitřního průměru 200 mm v délce 71,4 metrů. Stavba bude realizována v délce 1235,6 metrů v otevřeném paženém výkopu a v délce 174 metrů bezvýkopovou metodou. Rekonstrukce proběhne částečně v původní trase, převážně však dojde k vymístění tak, že nová trasa povede přes pozemky města v komunikaci Jimlínská. Závěrem bude provedena úprava povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 5. března 2015. Stavební práce mají být zahájeny v těchto dnech (v průběhu 11. týdne), a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2015. 
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2015 v této kategorii naplánováno celkem 21 staveb za 78,8 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 89,5 milionů korun. Foto: Wikipedia, licence

 

12. 3. 2015 SVS
Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE